Eerste ERIC naar Tilburg

Contentverzamelaar

Eerste ERIC naar Tilburg

Commissievoorzitter Barroso heeft zijn handtekening gezet onder het eerste besluit van de Commissie om een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERIC) op te richten. Nederland is een van de initiatiefnemers van het Share-Eric. Samen met Tsjechië, Duitsland, België en Oostenrijk gaat dit consortium vanuit Tilburg onderzoek doen naar de vergrijzing van de bevolking in Europa.

Voluit heeft het initiatief ‘Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe’ (Share-Eric) Share-Eric is een pan-Europese onderzoeksfaciliteit op het terrein van de sociaal-economische wetenschappen met gegevens over de gezondheid, economische situatie en sociale participatie van vijftigplussers uit vijftien landen. Onderzoekers volgen deze ouderen twintig jaar lang. Zo’n 1500 €pese onderzoekers hebben toegang tot de database met deze gegevens.

De Share-Eric wordt gevestigd in Tilburg. Dit bracht ook met zich mee dat Nederland een verklaring heeft moeten afleggen dat de Share-Eric in Tilburg wordt erkend als een internationale instelling in de zin van (en alleen voor de toepassing van) de BTW-richtlijn en de accijnzen-richtlijn.

De vorm van een ERIC is juridisch bijzonder. Een ERIC is niet zomaar een organisatie, maar een bijzondere rechtspersoon krachtens het EU-recht (de ERIC-verordening). De Commissie besluit tot oprichting van een ERIC op basis van afspraken tussen deelnemers. Aan een ERIC kan worden deelgenomen door lidstaten, geassocieerde staten, derde landen en intergouvernementele organisaties.