Eerste tranche aanpassingen nieuwe comitologieprocedure

Contentverzamelaar

Eerste tranche aanpassingen nieuwe comitologieprocedure

De invoering van een nieuwe toezichtprocedure voor besluiten van de Commissie is in een eerste groep richtlijnen doorgevoerd. Het betreft de zgn. regelgevingsprocedure met toetsing door Raad en Europees Parlement. De wijzigingen zijn nu gepubliceerd in het Publicatieblad. Inmiddels zijn in Brussel de besprekingen gestart over de aanpassing van een volgende set richtlijnen en verordeningen.

De nieuwe comité-procedure is bedoeld om de Raad en het Europees Parlement toezicht te kunnen laten uitoefenen op wijzigingen van richtlijnen en verordeningen waarover door de Commissie in samenwerking met comités van nationale ambtenaren wordt besloten. Het gaat dan om wijziging of schrapping van bestaande, of aanvulling met nieuwe onderdelen van het basisbesluit, en op voorwaarde dat deze aanpassingen niet-essentiële onderdelen van het besluit betreffen. ( [[lees hier mee]] r over comitologie en over de nieuwe procedure).

Over de richtlijnen die nu zijn gepubliceerd in Publicatieblad van de EU 2008, L 76 en L 81, bestond al overeenstemming ten tijde van de wijziging van het comitologiebesluit waarbij de nieuwe procedure werd ingevoerd. De verordeningen die aan de nieuwe procedure aanpassen zijn inmiddels in het Publicatieblad verschenen.

De groep voorstellen waarover nu zal worden gesproken is onderverdeeld in vier delen. Vanwege het omvattende karakter van deze voorstellen worden ze ook wel omnibusvoorstellen genoemd. Op een groot aantal terreinen zal, als deze voorstellen aanvaard worden, op de comitébesluiten voortaan toezicht worden uitgegeoefend door de Raad en het Europees Parlement.

Het betreft: