Einde dubbele stemprocedure in de Raad

Contentverzamelaar

Einde dubbele stemprocedure in de Raad

Per 1 april 2017 is de laatste overgangsregeling voor stemmen met gekwalificeerde meerderheid op basis van het Verdrag van Nice vervallen. Vanaf nu zijn enkel de stemregels van het Verdrag van Lissabon van toepassing.

Sinds 2014 zijn de regels van het Verdrag van Nice voor de berekening van de gekwalificeerde meerderheid voor een stemming in de Europese Raad en de Raad vervangen door die van het Verdrag van Lissabon. Op basis van een overgangsregeling konden de leden van de Raad nog verzoeken om toepassing van de oude regels van het Verdrag van Nice. In sommige gevallen kon dat effect hebben voor de vraag of een besluit met voldoende stemmen was vastgesteld. Die mogelijkheid is nu vervallen.

Voor de duidelijkheid: Ook als een verzoek is gedaan vóór 1 april, en de stemming pas plaatsvindt na die datum, is de mogelijkheid om volgens "Nice" te stemmen vervallen. Ook de stemming had moeten plaatsvinden vóór 1 april.

Meer info: