Elektronisch Publicatieblad authentiek vanaf 1 juli

Contentverzamelaar

Elektronisch Publicatieblad authentiek vanaf 1 juli

We waren al jaren gewend om de officiële EU-berichten op internet te lezen en niet op papier. Toch was de papieren versie de enige authentieke bron. Daar is verandering in gekomen. Vanaf 1 juli is de elektronische versie authentiek. Dat is het gevolg van een verordening van de Raad die eerder dit jaar is gepubliceerd.

Het gaat om verordening (EU) Nr. 216/2013 van de Raad van 7 maart 2013 betreffende de elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie. Daarin wordt ook een voorziening gegeven voor het geval het computersysteem van het Publicatiebureau of het hele internet plat gaat. In dat geval zal weer een papieren versie worden uitgegeven. 

Ter verzekering van de authenticiteit, integriteit en onveranderbaarheid van de elektronische editie van het Publicatieblad, biedt een geavanceerde elektronische handtekening het publiek voldoende waarborgen. Het zal mogelijk zijn de elektronische handtekening met gemakkelijk beschikbare middelen te verifiëren.

Klik hier naar het ‘nieuwe’ EUR-Lex, de enige toegang tot het authentieke, elektronische Publicatieblad.

Klik hier voor een eerder EU-persbericht.