EP bepleit betere EU-wetgeving

Contentverzamelaar

EP bepleit betere EU-wetgeving

Het EP heeft deze week met grote meerderheid enkele rapporten inzake betere regelgeving aangenomen. Bepleit wordt dat de reductie van onnodige lasten niet ten koste mag gaan van de oorspronkelijke doelstelling van de regelgeving. Het EP-lid Doorn bepleitte oprichting van een onafhankelijk extern panel ter beperking van administratieve lasten. Verder zou de Commissie een jaarlijks voortgangsrapport omtrent de 25% lastenverlichting uit moeten brengen en zouden initiatieven om ‘gold plating’ aan de kaak te stellen door burgers versterkt moeten worden. Tot slot waarschuwt het EP voor het gevaar van gebruik van ‘soft law’ en open coördinatie.

Het EP heeft met grote meerderheid enkele rapporten inzake betere regelgeving aangenomen. In de rapporten wordt aangegeven dat de Commissie op de goede weg is maar dat nog het e.e.a. moet gebeuren. Zo mag de reductie van onnodige lasten tegen 2012 niet ten koste gaan van de oorspronkelijke doelstelling van de regelgeving. Verder werd in het Doorn rapport opgeroepen tot de oprichting van een onafhankelijk klein panel van deskundigen die via steekproeven toeziet op de naleving van administratieve lasten. Verder zou de CIE een jaarlijks voortgangsrapport omtrent de 25% lastenverlichting uit moeten brengen en zouden initiatieven om ‘gold plating’ aan de kaak te stellen door burgers versterkt moeten worden. Tot slot waarschuwt het EP voor het gevaar van gebruik van ‘soft law’ en open coördinatie. Deze instrumenten zijn niet juridisch bindend en de democratische controle is gebrekkig.

De Commissie liet bij monde van Commissaris Verheugen weten de oprichting van een extern ACTAL-panel te steunen. Verder zegde zij toe voortaan bij alle voorstellen een impact-assessment op te nemen.

Meer informatie op de ECER-website onder EU-essentieel > [[kwaliteit regelgeving]] .