EP-lid komt Raadsgebouw niet in tijdens EU-top

Contentverzamelaar

EP-lid komt Raadsgebouw niet in tijdens EU-top

De Raad van de EU mag de toegang van leden van het Europees Parlement tot het Justus Lipsius gebouw weigeren tijdens bijeenkomsten van de Europese Raad. Een Duits EP-lid had hierover een klacht ingediend bij de Europese Ombudsman.

De Raad ontzegde haar de toegang tot het gebouw om veiligheidsredenen. Het quotum voor de delegatie van het Europees Parlement is gesteld op 21 plus de voorzitter van het EP. Zij vond dit niet eerlijk omdat bijvoorbeeld het aantal journalisten dat aanwezig is in het gebouw per keer verschilt. Soms zijn het er 700, soms 800. Maar het aantal accreditaties voor EP-leden staat altijd op 22.

De ombudsman overweegt dat de vergelijking niet opgaat. Het aantal journalisten kan per keer logischerwijs verschillen. Bovendien kan het niet van de Raad verwacht worden dat 700 EP-leden vrijelijk in- en uit mogen lopen tijdens de bijeenkomsten.

Wel zinspeelt de Ombudsman op het feit dat de Europese Raad sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon een eigen instelling is geworden. Hij kan zich daarom voorstellen dat in de toekomst niet de Raad, maar de Europese Raad besluit wie er toegang heeft tot het gebouw als er een Europese Raad plaatsvindt. Zij zou nog eens kunnen proberen bij Herman van Rompuy een toegangskaartje te krijgen.