EP: OLAF-chef onrechtmatig aangesteld

Contentverzamelaar

EP: OLAF-chef onrechtmatig aangesteld

De juridische dienst van het Europees Parlement heeft in een advies gesteld dat OLAF, het antifraudebureau van de EU, niet zomaar zelf zijn chef had mogen aanwijzen. Het EP had hierover moeten meebeslissen. Na het overlijden van OLAF-chef Bruener volgde zijn plaatsvervanger Ilett hem op. Het EP stelt nu dat zijn benoeming niet rechtmatig verlopen is.

Volgens verordening 1073/1999 wordt de directeur van OLAF door de Commissie aangewezen, na overleg met het Europees Parlement en de Raad. Eurocommissaris Semeta van Fraudebestrijding heeft het EP gemeld dat in het belang van de continuĆÆteit van OLAF er onmiddellijk een plaatsvervanger moest komen voor Bruener met alle nodige bevoegdheden. Volgens de Commissie is het heel wel mogelijk om zelf een tijdelijke vervanger aan te stellen. Maar het EP denkt dat de handelingen van OLAF mogelijk kunnen worden aangevochten bij het EU-Hof van Justitie vanwege dit gebrek. Het gaat dan om de opening van onderzoeken of het overdragen van gegevens aan nationale autoriteiten.

Een officiƫle aanstellingsprocedure van een definitieve opvolger is van start gegaan. Mogelijk kan de procedure lang gaan duren. Het duurde destijds anderhalf jaar om Bruener te herbenoemen, mede vanwege de strikte aanstellingseisen.