EP stemt in met REACH-verordening over chemische stoffen

Contentverzamelaar

EP stemt in met REACH-verordening over chemische stoffen

Meer dan veertig bestaande EG-regelingen zullen opgaan in één enkele verordening over de nieuwe aanpak van chemische stoffen in de EU. REACH staat voor registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen, ter bescherming van mens en milieu en ter verbetering van de concurrentiepositie van ondernemingen in de EU. De verordening wordt binnenkort officieel gepubliceerd.