EP wil individuele Commissarissen kunnen wegsturen

Contentverzamelaar

EP wil individuele Commissarissen kunnen wegsturen

Het Europees Parlement en de Europese Commissie gaan een nieuw kaderakkoord sluiten dat de betrekkingen tussen de beide instellingen regelt. Het vorige akkoord dateert uit 2005. Belangrijk punt in het akkoord is dat het EP individuele Eurocommissarissen naar huis wil kunnen sturen.

In het akkoord staat dat de voorzitter van de Commissie ‘serieus moet overwegen’ een Commissaris te vragen af te treden als het EP het vertrouwen in die Commissaris opzegt. Volgens artikel 17, lid 8 van het EU-verdrag kan het EP de Commissie alleen collectief wegsturen. De parlementariërs willen nu via deze weg bedingen dat ook individuele commissarissen gedwongen kunnen worden tot aftreden.

Het EP krijgt volgens het akkoord ook meer mogelijkheden om de onderhandelingen voor internationale akkoorden te volgen. Een waarnemer van het EP kan met de Uniedelegatie meegaan naar de onderhandeltafel

Het EP heeft ook geprobeerd in het akkoord met de Commissie af te spreken dat de Commissie ontwerpwetgeving moet maken als het EP daar om vraagt. Dit voorstel heeft de Commissie echter afgewezen. De Commissie beslist zelf of zij gebruik wil maken van haar initiatiefrecht. Als EP-leden vragen om nieuwe wetgeving zal de Commissie wel gemotiveerd aangeven waarom zij niet zal overgaan tot het voorstellen van nieuwe wetgeving.

Op 9 februari 2010 bereikte het Europees Parlement een principe-akkoord met de Commissie over de basisbeginselen voor een nieuwe overeenkomst. Op deze dag stemde het EP ook over de installatie van de Commissie Barroso-II. De onderhandelingen over het kaderakkoord zijn hieraan gekoppeld. De tweede fase van de onderhandelingen, te beginnen onmiddellijk nadat de Commissie in functie is getreden, moet tegen mei-juni 2010 tot een ambitieus nieuw kaderakkoord leiden. De tekst daarvan moet daarna door de plenaire vergadering van het Parlement worden goedgekeurd.