EP wil meer mogelijkheden gerechtelijke procedures

Contentverzamelaar

EP wil meer mogelijkheden gerechtelijke procedures

Het Europees Parlement is van mening dat het onvoldoende mogelijkheden heeft om in rechte op te treden. Het bezit geen rechtspersoonlijkheid en kan bij het Hof alleen andere instellingen dagen. Het EP stelt dan ook in een resolutie dat het meer instrumenten moet krijgen voor procedures bij het EU-Hof en in rechte moet kunnen optreden voor nationale rechtbanken.

Het Europees Parlement kan niet deelnemen in nationale gerechtelijke procedures noch zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden om zijn handelingen te verdedigen.

Het EP is het hier niet mee eens. Het wijst op het beginsel van loyale samenwerking tussen de instellingen en de lidstaten (artikel 4, lid 3 EU).

Het EP stelt daarom onder andere het volgende voor:

  • de Commissie moet rekening houden met verzoeken van het Parlement om een inbreukprocedure te starten tegen lidstaten. Als de Commissie dat weigert zal het EP verhaal halen bij de verantwoordelijke Commissaris.
  • het statuut van het Hof van Justitie moet gewijzigd worden zodat het EP in alle zaken bij het Hof opmerkingen kan maken.
  • Het EP wil de mogelijkheid krijgen om adviezen aan het Hof van Justitie te vragen over internationale akkoorden van de EU.
  • Er moeten gerechtelijke praktijken worden ontwikkeld die het het Parlement mogelijk maken deel te nemen aan gerechtelijke procedures die dienen voor nationale rechtbanken en die betrekking hebben op zijn prerogatieven.