Estland neemt voorzitterschapshamer over van Malta

Contentverzamelaar

Estland neemt voorzitterschapshamer over van Malta

Op 1 juli heeft Estland het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU op zich genomen. Het Ests voorzitterschap heeft op haar website de programma’s voor alle raadsformaties en haar prioriteiten gepubliceerd. De website bevat ook de agenda met Raadsbijeenkomsten en informele bijeenkomsten.

Estland wil verder werken aan de tijdens de 60e verjaardag van de EU te Rome opgestelde verklaring voor de komende tien jaren en de debatten over de toekomst van de EU. De prioriteiten van het Ests voorzitterschap blijven dichtbij de strategische agenda van de Europese Raad en de doelen zoals geformuleerd in Rome:

  • Een open en innovatieve Europese economie

  • Een veilig Europa

  • Een digitaal Europa en het vrij verkeer van gegevens

  • Een inclusief en duurzaam Europa 

Als digitale koploper wil Estland e-oplossingen en e-governancebeginselen in de werkstromen van de EU-instellingen bevorderen.

Meer info: