EU gaat eigen Mensenrechtensanctieregime instellen

Contentverzamelaar

EU gaat eigen Mensenrechtensanctieregime instellen

De Raad Buitenlandse Zaken heeft overeenstemming bereikt over de wenselijkheid voor het oprichten van het door Nederland bepleite EU Mensenrechtensanctieregime. Dit regime biedt de Europese Unie de mogelijkheid om individuen of organisaties die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen gerichte sancties op te leggen, zoals het bevriezen van banktegoeden en het opleggen van visumverboden.

Dat blijkt uit het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 9 december 2019 ( kamerstuk 21501-02-BG)

De substantiƫle politieke Nederlandse inspanningen van het afgelopen jaar hebben geleid tot een brede consensus om een dergelijk sanctieregime te initiƫren. Vele delegaties spraken in de Raad Buitenlandse Zaken van 9 december hun steun en waardering uit voor het Nederlandse initiatief. Hoge Vertegenwoordiger Borrell besloot de discussie met de conclusie dat gezien de brede consensus in de Raad, de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO) nu het verdere wetgevingstraject zal voorbereiden.

Zie hierover onder meer ook de moties Omtzigt cs. ( Kamerstuk 22 112 nr. 2529) en Sjoerdsma ( Kamerstuk 35300 V nr. 32).