EU-Gerecht: dwangsom Microsoft wegens misbruik van machtspositie terecht.

Contentverzamelaar

EU-Gerecht: dwangsom Microsoft wegens misbruik van machtspositie terecht.

Het EU-Gerecht bevestigde grotendeels de beschikking waarbij de Europese Commissie Microsoft een dwangsom oplegde wegens het niet onder redelijke voorwaarden toegang verlenen tot informatie betreffende comptabiliteit aan haar concurrenten.

Dit heeft het Gerecht bepaald in het arrest van 27 juni 2012 in de zaak T-167/08, Microsoft/Commissie.

De Commissie bepaalde in 2004 dat Microsoft misbruik had gemaakt van haar machtspositie. Eén van de gedragingen waarvoor Microsoft werd veroordeeld was haar weigering om  concurrenten gebruik te laten maken van belangrijke informatie voor de ontwikkeling en de verkoop van concurrerende producten. De Commissie had Microsoft gelast concurrenten toegang te geven onder redelijke voorwaarden tot deze informatie. De Commissie vond echter dat de softwaregigant andere bedrijven te veel aanrekende voor het gebruik van bepaalde programma's die nodig zijn om producten te doen draaien op computers met Windows, het besturingssysteem van Microsoft. De Commissie legde Microsoft daarom bij beschikking van 27 februari 2008 een dwangsom van EUR 899 miljoen opgelegd.

Microsoft heeft het Gerecht verzocht deze beschikking nietig te verklaren dan wel het bedrag van de dwangsom verlagen. Het Gerecht bevestigt grotendeels de beschikking van de Commissie en verwerpt het alle argumenten die Microsoft heeft aangevoerd om de nietigverklaring te verkrijgen. Wel vindt het Gerecht het nodig de dwangsom te herzien tot EUR 860 miljoen.