EU-Gerecht zet streep door plannen Commissie voor aanpak broeikasgassen

Contentverzamelaar

EU-Gerecht zet streep door plannen Commissie voor aanpak broeikasgassen

Lidstaten hebben veel vrijheid als zij hun vijfjarenplan voor de emissie van CO2 vaststellen. Dat heeft het Gerecht van Eerste Aanleg bepaald in een zaak die Polen en Estland hadden aangespannen tegen de Europese Commissie. De Commissie mag controleren of er voldaan is aan de criteria in de richtlijn, maar moet er van uitgaan dat de gegevens die door de lidstaten zijn gebruikt volgens een juiste methode zijn berekend.

Polen en Estland hadden voor de periode 2008-2012 een zogenoemd nationaal toewijzingsplan (NTP) opgesteld. In zo’n plan wordt de totale hoeveelheid emissierechten vermeld die de lidstaat voor die periode wil toewijzen en de manier waarop dat gebeurt.

De plannen werden aangemeld bij de Europese Commissie, maar deze keurde de plannen af omdat  volgens de Commissie niet voldaan was aan de criteria in de richtlijn. De Commissie beschikt over een bevoegdheid om het NTP te controleren, maar het Gerecht benadrukt dat de lidstaten over een handelingsvrijheid beschikken om te beslissen welke methode zij gebruiken om hun NTP voor emissierechten vast te stellen.

De Commissie overschrijdt volgens het Gerecht haar bevoegdheden als zij bij het controleren van het plan uitgaat van haar eigen berekeningen. De Commissie kan geen vraagtekens zetten bij de betrouwbaarheid van de gegevens die door een lidstaat zijn gebruikt.

Als de Commissie haar eigen methoden kan gebruiken, dan zou zij een centrale rol krijgen bij het vaststellen van de emissieplannen. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling van de richtlijn, zo vindt het Gerecht. Door de plannen van Polen en Estland op deze manier af te wijzen  heeft de Commissie zich dan ook in de praktijk in de plaats van de betrokken lidstaten gesteld. En dat is niet aanvaardbaar, aldus het Gerecht.