EU-grens- en kustwachtagentschap van start

Contentverzamelaar

EU-grens- en kustwachtagentschap van start

Voortaan geldt de EU-buitengrens van één lidstaat als de buitengrens van alle lidstaten – zowel juridisch als operationeel. Een volwaardig Europees grens- en kustwachtsysteem brengt de beginselen van gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit tussen de lidstaten en de Unie in de praktijk. Dat zei EU-Commissaris Avramopoulos bij de start van het EU-grens- en kustwachtagentschap.

Deze start vond plaats bij de grenspost Kapitan Andreevo, aan de Bulgaarse buitengrens met Turkije. Hier werden de voertuigen, de uitrusting en de teams van het nieuwe agentschap gepresenteerd.

Het Europees grens- en kustwachtagentschap kan voortbouwen op de fundamenten van Frontex. Het zal de EU-buitengrenzen van nabij monitoren en met lidstaten samenwerken om potentiële veiligheidsdreigingen voor de buitengrenzen van de EU snel op te sporen en aan te pakken.

Met dit nieuwe mandaat zijn de rol en de activiteiten van het Agentschap fors uitgebreid. De permanente personeelsbezetting van het agentschap wordt ruim verdubbeld. Het agentschap zal zelf uitrusting en materiaal kunnen aanschaffen, waarvan het bij grensoperaties zeer snel gebruik kan maken. Het agentschap zal kunnen beschikken over snel inzetbare reservepools van zeker 1 500 grenswachters en technische uitrusting. Tekorten aan personeel of uitrusting voor de operaties van het agentschap zullen daardoor tot het verleden behoren. De Europese grens- en kustwacht zal nu toezien op de toepassing van de Unienormen inzake grensbeheer via een periodieke risicoanalyse en verplichte kwetsbaarheidsbeoordelingen.

Bij de versterking van de Europese buitengrenzen was een grens- en kustwacht nog een schakel die ontbrak. Het gaat erom dat mensen zich vrijelijk kunnen blijven vestigen en verplaatsen binnen de Europese Unie. Een en ander helpt ook de Europese belofte waar te maken om het Schengengebied weer normaal te laten functioneren en tijdelijke binnengrenscontroles tegen het einde van het jaar op te heffen, zoals de Commissie heeft gepland in haar stappenplan "Terug naar Schengen" van 4 maart.

De komende maanden zal het nieuwe agentschap volledig operationeel worden:

  • 6 oktober2016: nieuw agentschap wettelijk operationeel
  • 7 december 2016: snel inzetbare pool en snel inzetbare uitrusting operationeel
  • uiterlijk december 2016: 50 nieuwe medewerkers bij het Agentschap
  • 7 januari 2017: terugkeerpools operationeel
  • januari-maart 2017: eerste kwetsbaarheidsbeoordelingen.

Achtergrond

In zijn State of the Union-rede van 9 september 2015 kondigde voorzitter Juncker de oprichting aan van een Europese grens- en kustwacht. Dit is een van de maatregelen uit de Europese migratieagenda die het beheer en de beveiliging van de EU-buitengrenzen moeten versterken.Het Schengengebied zonder binnengrenzen kan alleen blijven bestaan indien de buitengrenzen daadwerkelijk worden beveiligd en beschermd.

Op 15 december 2015 is de Commissie met een wetgevingsvoorstel gekomen voor de oprichting van een Europese grens- en kustwacht. Met dat voorstel bouwt zij voort op de bestaande Frontex-structuren, om het hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagingen en de politieke realiteit waarvoor de EU staat, op het punt van zowel migratie als interne veiligheid. De Europese grens- en kustwacht kreeg in een recordtijd van amper negen maanden de goedkeuring van het Europees Parlement en de Raad.

Deze Europese grens- en kustwacht zal migratie beter helpen te beheren, de interne veiligheid in de Europese Unie verbeteren en het beginsel van vrij verkeer van personen veiligstellen. Dankzij de Europese grens- en kustwacht kunnen de EU-buitengrenzen krachtig worden beheerd, in nauwe samenwerking tussen de Unie en de lidstaten.

Meer informatie