EU-Hof: aanvulling Schengengrenscode nietig

Contentverzamelaar

EU-Hof: aanvulling Schengengrenscode nietig

Het EU-Hof heeft besloten om het besluit van de Raad tot aanvulling van de Schengengrenscode op het gebied van de bewaking van de maritieme buitengrenzen van de EU in het kader van Frontex-operaties nietig te verklaren. Deze aanvulling was tot stand gekomen via een comitologieprocedure. Het Europees Parlement heeft beroep hiertegen ingesteld. Volgens het EU-Hof heeft de Raad essentiële onderdelen van de verordening gewijzigd. Dit is voorbehouden aan de Uniewetgever en had dus door de Raad en het Europees Parlement samen moeten gebeuren.

Het gaat om het arrest EP/Raad en Commissie (C-355/10).

De aanvulling van de Schengengrenscode op het gebied van de bewaking van de maritieme buitengrenzen van de EU werd aangenomen via comitologie (‘regelgevingsprocedure met toetsing’) en niet via een wijziging van de Schengengrenscode zelf en dus via het ‘normale’ wetgevingsproces. Dit was tegen het zere been van het EP. Immers, het EP heeft een grotere rol in het wetgevingsprocesproces in vergelijking tot de comitologieprocedure. Volgens het EP heeft de Raad een essentieel onderdeel van de Schengengrenscode gewijzigd en essentiële onderdelen kunnen enkel via een wetgevingsprocedure gewijzigd worden.

Het beroep van het EP slaagt. Belangrijk punt voor het EU-Hof is dat grenswachters bevoegdheden tot het nemen van dwangmaatregelen krijgen. Hierbij spelen volgens het EU-Hof belangen waarover politieke afwegingen moeten worden gemaakt en bovendien gaat het om inmengingen in grondrechten van de betrokkenen (bijvoorbeeld gevangenneming op een schip). Optreden van de Uniewetgever is daarmee vereist en het had dus niet via comitologie mogen gaan. Dit leidt tot nietigverklaring van het besluit.

Het EU-Hof oordeelde echter dat de gevolgen van het betrokken besluit worden gehandhaafd tot aan de inwerkingtreding van een nieuwe regeling ter vervanging van het bestreden besluit. Dit ten behoeve van de goede werking van de lopende of toekomstige FRONTEX-operaties.