EU-Hof beleeft meest productieve jaar in geschiedenis

Contentverzamelaar

EU-Hof beleeft meest productieve jaar in geschiedenis
In 2013 heeft het EU-Hof 701 zaken afgesloten, tegenover 595 zaken in 2012. Er zijn 699 nieuwe zaken aanhangig gemaakt, een stijging van ongeveer 10 % ten opzichte van 2012. Het is het hoogste aantal in een jaar aanhangig gemaakte zaken sinds de oprichting van het Hof. Daarbij waren 450 prejudiciële verwijzingen, een getal dat nog nooit eerder is bereikt. Prejudiciële zaken werden in gemiddeld 16,3 maanden afgehandeld. Het Gerecht kreeg 790 nieuwe zaken en heeft er 702 afgedaan.

EU-Hof: procesduur

Bij de prejudiciële verwijzingen was de procesduur 16,3 maanden. Bij de rechtstreekse beroepen en de hogere voorzieningen was die respectievelijk 24,3 maanden en 16,6 maanden. De procesduur bij de rechtstreekse beroepen is gevoelig toegenomen ten opzichte van 2012 (19,7 maanden).

De prejudiciële spoedprocedure is toegepast in twee zaken, die binnen een gemiddelde termijn van 2,2 maanden zijn afgesloten.

Gerecht

Het Gerecht heeft in 2013, voor het derde jaar op rij, meer zaken kunnen behandelen als gevolg van de interne hervormingen die het heeft doorgevoerd en het voortdurend verbeteren van zijn werkmethoden. Daardoor heeft het 702 zaken kunnen afdoen in 2013. Dat brengt het gemiddelde aantal afgedane zaken over de laatste drie jaren op rond 700. Ter vergelijking: datzelfde gemiddelde schommelde in 2008 rond de 480 zaken. Dankzij de efficiencywinsten kon dus in vijf jaar tijd een stijging van de productiviteit van de rechterlijke instantie van 45 % worden bereikt.

Ook hebben de aanhangig gemaakte zaken een historisch hoogtepunt bereikt, met 790 nieuwe zaken, dus een sprong van bijna 30 % ten opzichte van 2012. Dat is een duidelijke bevestiging van de algemene tendens dat het aantal rechtszaken dat bij het Gerecht wordt aangebracht, met name op het gebied van de intellectuele eigendom, stijgt. Dat leidt weer tot een aanzienlijke stijging van het aantal aanhangige zaken, dat de drempel van 1 300 zaken heeft overschreden (1 325 om precies te zijn).

De gemiddelde procesduur is verlengd met ongeveer 10 % (waardoor de procesduur op 26,9 maanden komt). Daarvan vertonen de bij arrest afgedane zaken een vermindering met ongeveer één maand ten opzichte van 2012, maar nog altijd een gemiddelde procesduur van 30,6 maanden.

Lees hier het persbericht van het EU-Hof.