EU-Hof doet nieuwe aanbevelingen voor nationale rechters

Contentverzamelaar

EU-Hof doet nieuwe aanbevelingen voor nationale rechters

Het Hof van Justitie van de EU heeft nieuwe aanbevelingen opgesteld voor nationale rechters over het aanhangig maken van prejudiciële procedures. Deze aanbevelingen horen bij het nieuwe Reglement voor de procesvoering van het Hof, en vervangen de eerdere informatienota voor de indiening van prejudiciële verzoeken.

De aanbevelingen beogen de vernieuwingen weer te geven die bij het nieuwe Reglement zijn ingevoerd en die een weerslag kunnen hebben op de beslissing om tot een prejudiciële verwijzing naar het Hof van Justitie over te gaan of op de wijze waarop dergelijke verwijzingen dienen te geschieden.

In de aanbevelingen wordt een overzicht gegeven van de bevoegdheid en de rol van het Hof. Er wordt ingegaan op het hoe en waarom van prejudicieel verwijzen en de gevolgen daarvan voor de nationale procedure. Ten slotte wordt er meer informatie gegeven over de mogelijkheid van een spoedeisende verwijzingsprocedure.

Lees hier de nieuwe aanbevelingen voor nationale rechters van 6 november 2012.