EU-Hof: Europees Parlement stelt EU-begroting vast

Contentverzamelaar

EU-Hof: Europees Parlement stelt EU-begroting vast

In een geschil over de vraag wie de EU-begroting definitief vaststelt, de Raad of het Europees Parlement, heeft het EU-Hof de knoop doorgehakt ten gunste van het EP.

Het gaat om het arrest van 17 september 2013 in zaak C-77/11 Raad / Parlement (begroting EU)

De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement waren het oneens over de wijze waarop de procedure tot vaststelling van de algemene begroting van de Europese Unie voor begrotingsjaar 2011, de eerste op grond van het Verdrag van Lissabon, is gevoerd.

Volgens de Raad was het niet aan de voorzitter van het Europees Parlement om de begroting 2011 definitief vast te stellen, maar moest een dergelijke constatering door de voorzitters van zowel de Raad als het Parlement worden ondertekend.

In zijn arrest bevestigt het Hof echter de stelling van het Europees Parlement. De begroting wordt vastgesteld via een bijzondere wetgevende procedure en de ondertekening door de voorzitter van het Parlement is het sluitstuk daarvan. Het Hof merkt ook op de begroting ten gronde is vastgesteld na een akkoord met de Raad.

Het Hof verwerpt dan ook de vordering van de Raad.