EU-Hof: reclameverbod voor gokken op internet mag

Contentverzamelaar

EU-Hof: reclameverbod voor gokken op internet mag

Een Portugese regeling die verbiedt dat buitenlandse bedrijven gokspelletjes aanbieden via het internet is toegestaan. Dat heeft het Hof van Justitie bepaald in het arrest Liga Portugesa. Volgens het Hof is het verbod niet in strijd met het vrij verkeer van diensten. Ook de Nederlandse regering heeft in de deze zaak betoogd dat een verbod is toegestaan met het oog op dwingende redenen van algemeen belang.

Het bedrijf Bwin, gevestigd in Gibaltrar, had een contract afgesloten met de Portugese voetbalbond (de Liga Portugesa) voor promotie van de door Bwin aangeboden gokspelletjes op de populaire website van de bond. In Portugal geldt echter een verbod op kansspelen, inclusief de promotie daarvan, behalve voor een door de overheid aangewezen instantie. Deze monopoliespeler, in feite een overheidsorgaan, legde de voetbalbond een boete op.

In totaal intervenieerden maar liefst twaalf landen in deze zaak. De Portugese regeling vertoont gelijkenis met het Nederlandse kansspelbeleid. Dat was voor de Nederlandse regering aanleiding om ook te interveniëren in deze zaak.

Het Hof overweegt dat een verbod een belemmering is voor het vrij verkeer van diensten binnen de EU, maar dat in dit geval de keuze van Portugal om een verbod in te stellen gerechtvaardigd kan worden. Het Hof neemt hierbij zijn eigen jurisprudentie in aanmerking, waarin wordt erkend dat het voorkomen van criminaliteit, fraude en geldverkwisting door burgers dwingende redenen van algemeen belang zijn. Bovendien is ook erkend in de rechtspraak dat er grote verschillen bestaan tussen de lidstaten op kansspelgebied. Totdat er Europese regels komen, staat het de lidstaten vrij zelf kansspelregelgeving te bepalen.

Het toekennen van een monopolie aan één organisatie kan er volgens het Hof voor zorgen dat de exploitatie van kansspelen ‘in een beheersbare bedding wordt geleid’ en geschikt kan zijn om consumenten te beschermen tegen fraude.

Het Hof neemt bovendien in aanmerking dat Portugal niet goed toezicht kan houden op een buitenlands gokbedrijf als Bwin. Bij gebreke aan Europese regels is het daarom volgens het Hof toegestaan om het aanbieden van de diensten van een dergelijk bedrijf te verbieden.

 

(foto:  Estádio da Luz in Lissabon, thuisbasis van Benfica)