EU-Hof: reddingssteun om sociale tegenspoed of marktfalen als gevolg van onderbreking van ondernemingsdiensten voor connectiviteit regio’s te voorkomen kan verenigbare steun zijn

Contentverzamelaar

EU-Hof: reddingssteun om sociale tegenspoed of marktfalen als gevolg van onderbreking van ondernemingsdiensten voor connectiviteit regio’s te voorkomen kan verenigbare steun zijn

De betrekkelijk beperkte omvang van een betrokken markt belet niet dat een op die markt verrichte dienst als belangrijk wordt aangemerkt, zodat de verstoring van die markt tot ernstige sociale problemen kan leiden of marktfalen kan vormen. Dat is de uitspraak van het EU-Hof in een zaak over Roemeense reddingssteun aan een Roemeense luchtvaartmaatschappij, waarbij een Hongaarse luchtvaartmaatschappij een beroepszaak bij het EU-Hof had aangespannen tegen een arrest van het EU-Gerecht over die steun.

Het gaat om het arrest van het EU-Hof van 11 januari 2024 in zaak C-440/22 P (Wizz Air Hongarije/Commissie).

Achtergrond
In februari 2020 heeft Roemenië bij de Europese Commissie reddingssteun aangemeld, bestaande uit een lening van ongeveer 36 660 000 euro, die Roemenië voornemens was toe te kennen aan de Roemeense luchtvaartmaatschappij TAROM. Bij besluit van 24 februari 2020 heeft de Commissie deze subsidie aangemerkt als staatssteun die verenigbaar is met de interne markt. De luchtvaartmaatschappij Wizz Air heeft dat besluit aangevochten bij het EU-Gerecht.

Bij arrest van 4 mei 2022 heeft het EU-Gerecht dat beroep verworpen (arrest Wizz Air Hungary/Commissie, zaak T-718/20). Volgens het EU-Gerecht is de steun in kwestie verenigbaar met de interne markt omdat deze bedoeld is ter voorkoming van sociale tegenspoed of marktfalen die zouden kunnen worden veroorzaakt door een onderbreking van de diensten van TAROM voor de connectiviteit van Roemeense regio's.

Wizz Air gaat tegen het arrest van het EU-Gerecht in beroep bij het EU-Hof.

EU-Hof
Het EU-Hof verwerpt het beroep van Wizz Air betreffende de door Roemenië aan TAROM toegekende reddingssteun in zijn geheel en bevestigt het eerdere arrest van het EU-Gerecht. Deze steun ten bedrage van 36 660 000 euro is volgens het EU-Hof verenigbaar met het recht van de Europese Unie.

Het EU-Hof bevestigt dat de betrekkelijk beperkte omvang van de betrokken markt niet belet dat een op die markt verrichte dienst als belangrijk wordt aangemerkt, zodat de verstoring ervan tot ernstige sociale problemen kan leiden of marktfalen kan vormen. Dit zou het geval zijn indien TAROM haar activiteiten zou staken: dit zou nadelig zijn voor de connectiviteit van de regio's in Roemenië die uitsluitend door deze luchtvaartmaatschappij worden bediend, en voor de economische situatie van deze regio's. Bijgevolg was de Europese Commissie volgens het EU-Hof niet verplicht om rekening te houden met de omvang van de markt waarop TAROM actief is, of met haar marktaandeel om te beoordelen of er gevaar bestaat voor verstoring van een dienst die belangrijk is voor de Roemeense samenleving.

Het EU-Hof verwerpt ook de argumenten van Wizz Air met betrekking tot de vraag of TAROM zou worden vervangen door haar concurrenten op de binnenlandse routes die uitsluitend door die luchtvaartmaatschappij worden geëxploiteerd, de herhaalde toekenning van overheidssubsidies aan TAROM en alle andere door Wizz Air aangevoerde rechtsgronden.

Meer informatie:
Persbericht Curia (EN)
ECER-dossier: Staatssteun