EU-Hof: uitzetten Unieburgers bij kindermisbruik toegestaan

Contentverzamelaar

EU-Hof: uitzetten Unieburgers bij kindermisbruik toegestaan

Ingeval van ‘bijzonder zware criminaliteit’ kan een lidstaat een Unieburger uitzetten, ook al woont hij al meer dan tien jaar in die lidstaat. Wel moet het gedrag van de betrokkene een reële en actuele bedreiging voor de fundamentele belangen van de desbetreffende lidstaat vormen. Dat is het geval bij iemand die ernstig kindermisbruik heeft gepleegd met gevaar voor recidive.

Dit heeft het EU-Hof bepaald in het arrest in de zaak C-348/09, I. v Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid.

De zaak gaat over een Italiaanse man die sinds 1987 in Duitsland woont. In 2006 werd hij in Duitsland veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar en zes maanden voor het seksueel misbruik van een achtjarig meisje over een periode van elf jaar. Hij komt in juli 2013 vrij. De Duitse autoriteiten willen hem uitwijzen naar Italië.

Een Unieburger die een permanent verblijfsrecht heeft verkregen kan wegens dringende redenen van openbare veiligheid worden uitgezet. Seksueel misbruik van kinderen kan een dergelijke reden vormen indien het een directe bedreiging vormt voor de kalmte en de fysieke veiligheid van de bevolking. Dit is het geval wanneer er bij de betrokkene de neiging bestaat om in de toekomst weer in hetzelfde gedrag te vervallen. Een lidstaat moet hierbij wel rekening houden met de leeftijd, gezondheidstoestand, gezins- en economische situatie, sociale en culturele integratie van betrokkene in de lidstaat van verblijf en de mate waarin hij bindingen heeft met zijn land van oorsprong.