EU-Hof: werving van EU-ambtenaren moet in alle Unietalen

Contentverzamelaar

EU-Hof: werving van EU-ambtenaren moet in alle Unietalen

De talen die voor de werving van nieuwe EU-ambtenaren worden gebruikt, mogen niet beperkt worden tot Frans, Duits en Engels. Kandidaten moeten de oproepen in alle officiële talen kunnen lezen. Dat heeft het EU-Hof bepaald in een zaak die was aangespannen door Italië.

Italië had gevraagd om vernietiging van de aankondigingen van drie wervingsacties voor nieuw EU-personeel. Deze aankondigingen waren alleen in de Engelse, Franse en Duitse versie van het publicatieblad geplaatst. In de aankondigingen was ook opgenomen dat de selectietests enkel in die drie talen beschikbaar waren. Volgens Italië was deze gang van zaken in strijd met EU-recht en met name het non-discriminatiebeginsel.

Het EU-Hof overweegt dat kandidaten die het Engels, Frans of Duits niet als moedertaal hebben een achterstand hebben bij de sollicitatieprocedure ten opzichte van kandidaten die dat wel hebben. Volgens het Hof kan dit onderscheid gerechtvaardigd worden op grond van het belang van de dienst. De Commissie had dit echter onvoldoende duidelijk gemaakt.

Het EU-Hof vernietigt daarom de aankondigingen en het eerdere arrest van het Gerecht dat Italië in het ongelijk had gesteld. De kandidaten die op grond van deze aankondigingen en tests zijn aangenomen hoeven zich overigens niet druk te maken: de uitkomsten van deze werving worden niet opnieuw ter discussie gesteld.

Lees hier het hele arrest.