EU-instellingen presenteren gezamenlijke verklaring met de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2022

Contentverzamelaar

EU-instellingen presenteren gezamenlijke verklaring met de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2022

De Raad, de Commissie en het Europees Parlement hebben in een gezamenlijke verklaring aangegeven aan welke beleidsdoelstellingen zij in 2022 de hoogste prioriteit willen geven. De drie instellingen willen in 2022 snel vooruitgang boeken in het kader van de onderhandelingen over het Fit-for-55 pakket en het nieuwe asiel- en migratiepact. Daarnaast willen de instellingen prioriteit geven aan de vaststelling van de wetgevingsvoorstellen op het gebied van digitale diensten, digitale markten en kunstmatige intelligentie.

Het gaat om de gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie over de wetgevingsprioriteiten van de EU voor 2022 . Deze verklaring is op 16 december 2021 door de drie instellingen ondertekend.

Achtergrond

Op 16 december 2021 hebben de Raad, de Commissie en het Europees Parlement een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin zij de aandacht vestigen op de belangrijkste wetgevingsvoorstellen, waaraan de drie instellingen hun krachten zullen wijden, zodat er voor eind 2022 zoveel mogelijk vooruitgang kan worden geboekt. Het betreft zowel de wetgevingsvoorstellen die de Raad en het Parlement momenteel behandelen als de voorstellen die de Europese Commissie in het najaar van 2022 zal voorleggen.

Wetgevingsprioriteiten voor 2022

De Raad, de Commissie en het Europees Parlement zijn in de gezamenlijke verklaring overeengekomen om in 2022 de hoogste prioriteit te geven aan de volgende beleidsdoelstellingen:

1 Klimaatverandering

Ter verwezenlijking van de Europese Green Deal en de doelstelling om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken, werken de drie instellingen verder aan de reeds ingediende wetgevingsvoorstellen, met name het “Fit for 55”-pakket (zie het ECER-bericht over dat pakket). De instellingen zullen ook actie ondernemen tegen de biodiversiteitscrisis, tegen water- en luchtverontreiniging en voor een duurzamer gebruik van pesticiden.

2 Digitalisering

De drie instellingen geven prioriteit aan de wetgevingsvoorstellen op het gebied van digitale diensten, digitale markten en kunstmatige intelligentie. Daarnaast zullen de drie instellingen ook een vervolg geven aan de mededeling van de Commissie over de industriestrategie , met name door de afhankelijkheid op belangrijke strategische gebieden aan te pakken.

3 Sociale rechten

De drie instellingen willen voorrang geven aan de concrete uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten, inclusief de regels ter bescherming van werknemers tegen risico's in verband met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, om de voorwaarden voor platformwerkers te verbeteren en de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. De Raad, de Commissie en het Europees Parlement willen ook het regelgevingskader inzake duurzaam ondernemingsbestuur verbeteren en witwaspraktijken, belastingfraude, belastingontduiking en andere vormen van financiële criminaliteit aanpakken.

4 Veiligheid en defensie

Om de uitvoering van de veiligheids- en defensieagenda van de EU te waarborgen, zullen de drie instellingen het strategisch kompas onderschrijven en uitzien naar het komende defensiepakket, met inbegrip van de routekaart inzake kritieke technologieën voor veiligheid en defensie.

5 Bevordering van de Europese levenswijze

Ter bevordering van de Europese levenswijze blijven de drie instellingen werken aan de opbouw van een sterke Europese gezondheidsunie om de paraatheid en veerkracht van de EU bij toekomstige gezondheidscrises te versterken. Ook willen de Raad, de Commissie en het Europees Parlement met spoed vooruitgang boeken met het nieuwe migratie- en asielpact.

6 Verdediging van de waarden van de EU

Om de democratie in de hele EU te beschermen en te versterken en de gemeenschappelijke Europese waarden te verdedigen, zullen de drie instellingen de rechtsstaat blijven verdedigen en beschermen, in overeenstemming met de EU-Verdragen. De Raad, de Commissie en het Europees Parlement streven ernaar de gelijkheid te verbeteren, onder meer door op te treden in verband met de rol en onafhankelijkheid van organen voor gelijke behandeling, en het aanhoudende probleem van geweld tegen vrouwen aan te pakken.

Meer informatie:

  • ECER-pagina – Instellingen en overige organen van de EU