EU lanceert publiek debat over de toekomst van pensioenen

Contentverzamelaar

EU lanceert publiek debat over de toekomst van pensioenen

De Europese Commissie heeft met de publicatie van een Groenboek een Europees-breed debat gelanceerd over hoe Europa adequate, houdbare en betrouwbare pensioenen voor haar burgers kan veiligstellen. Alle geïnteresseerde partijen worden opgeroepen om hun mening te ventileren en ideeën aan te dragen over oplossingen waaraan de EU een bijdrage kan leveren.

Demografische ontwikkelingen in alle lidstaten zetten huidige pensioensystemen onder druk. Verwacht wordt dat het aantal gepensioneerden in Europa in 2060 zal zijn verdubbeld, vergeleken met de werkenden die deze pensioenen moeten financieren. De financiële en economische crisis heeft de druk op de pensioenen nog groter gemaakt. Alle geïnteresseerde partijen worden opgeroepen om hun mening te ventileren en ideeën aan te dragen over oplossingen waaraan de EU een bijdrage kan leveren. Dat kan tot 15 november aanstaande.Na de consultatieperiode zal de Europese Commissie de bijdragen gaan analyseren en een overweging maken wat de beste volgende stappen op EU niveau kunnen zijn.

Het Groenboek is gezamenlijk opgesteld door de Commissarissen Andor (sociale zaken en werkgelegenheid), Rehn (economische en financiële zaken) en Barnier (interne markt). Commissievoorzitter Barroso had de pensioenproblematiek al eerder aangemerkt als een prioriteit. In het Groenboek wordt op een holistische en geïntegreerde manier naar het Europese pensioen-framework gekeken. Zowel economische als sociale beleidsaspecten komen aan de orde, evenals regulering van financiële markten. Daardoor is een breed veld van onderwerpen gedekt zoals: langer werken, interne markt voor pensioenen, mobiliteit van pensioenen binnen de EU, beperkingen binnen de EU-regelgeving, solvabiliteit van pensioenfondsen, insolvabiliteit van werknemers en governance. Het Groenboek heeft met name tot doel om de volgende aspecten te benadrukken: (1) het zeker stellen van adequate pensioenen die houdbaar zijn op de lange termijn; (2) een juiste balans vinden tussen werk en pensioen en het bevorderen van een langer werkleven; (3) het wegnemen van obstakels voor werknemers die in verschillende EU-lidstaten werken en voor een interne markt van pensioenproducten; (4) het veiliger maken van pensioenen in het licht van de huidige crisis, zowel nu als op langere termijn; (5) het meer transparant maken van pensioenen, zodat de burger een weloverwogen besluit kan nemen over zijn oudedagsvoorziening.

Bron: Nieuwsbrief SZW-Brussel