EU-Ombudsman: consultaties in alle talen

Contentverzamelaar

EU-Ombudsman: consultaties in alle talen

De Europese Ombudsman heeft de Europese Commissie aanbevolen consultatiedocumenten te publiceren in alle 23 officiële EU-talen. Volgens de Ombudsman kan de Commissie niet van burgers verwachten dat ze hun mening geven over Europees beleid als de consultatiedocumenten zijn opgesteld in een taal die ze niet begrijpen. De Commissie heeft nog niet gereageerd op deze aanbeveling.

De speciale website van de Commissie over consultaties, genaamd "Your Voice in Europe" is wel beschikbaar in alle talen, maar de onderliggende consultatiedocumenten niet altijd. Op de website staat uitleg waarom niet alle documenten in het Nederlands te vinden zijn, maar dat blijft beperkt tot 'uiteenlopende redenen'.

De Ombudsman doet de aanbeveling naar aanleiding van een klacht van een Spaanse advocaat die klaagde dat consultatie vrijwel enkel in het Engels of één andere taal wordt gepubliceerd. De Commisie voerde aan dat dit gebeurt om praktische redenen in verband met de tijdsdruk om tot besluitvorming te komen.

De Ombudsman is niet overtuigd van deze argumenten. Volgens artikel 10, lid 3 van het EU-werkingsverdrag heeft iedere burger het recht aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen. De besluitvorming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de burgers als mogelijk. Volgens artikel 11, lid 3 EU-Werkingsverdrag pleegt de Commissie ter wille van de samenhang en de transparantie van het optreden van de Unie op ruime schaal overleg met betrokken partijen.

De Ombudsman is van mening dat het consultatiebeleid van de Commissie niet voldoet aan deze eisen. Niet alleen omdat veel consultaties enkel in Engels gepubliceerd worden, maar bovenal omdat het beleid van de Commissie onduidelijk en willekeurig is. De mededeling van de Commissie uit 2002 over consultaties gaat niet in op het taalregime. De Ombudsman roept de Commissie op alsnog een duidelijk beleid te maken op dit punt.

Persbericht van de Ombudsman
Volledige tekst van de aanbeveling