EU-reisvergunningsysteem ETIAS aangenomen

Contentverzamelaar

EU-reisvergunningsysteem ETIAS aangenomen

De Raad heeft de verordening aangenomen tot instelling van een Europees reisinformatie- en machtigingssysteem (ETIAS). Onderdanen van derde landen die naar de EU willen reizen moeten eerst een reisvergunning aanvragen. De verordening maakt deel uit van de maatregelen om de buitengrenzen van de Europese Unie te versterken.

Dit heeft de Raad bekendgemaakt (persbericht van 5 september 2018).

Wat is ETIAS

ETIAS maakt voorafgaande controles mogelijk en kan, indien nodig, reisvergunningen weigeren aan onderdanen van derde landen die met vrijstelling van visumplicht naar het Schengengebied reizen. Dit moet bijdragen aan een verbeterde interne veiligheid, voorkomen van illegale immigratie, het beschermen van de volksgezondheid en vertragingen aan de grenzen verminderen door personen die op een van deze vlakken een risico kunnen vormen voordat zij aan de buitengrenzen aankomen, te identificeren.

Voor wie geldt het en hoe werkt het

Het systeem is van toepassing op onderdanen van derde landen die vrijgesteld zijn van de visumplicht. Zij moeten voor aanvang van hun reis online een reisvergunning aanvragen. Deze aanvraag kost 7 euro. Dit bedrag moet bij de aanvraag worden voldaan.

De informatie die bij de aanvraag wordt ingediend, wordt automatisch verwerkt in de EU- en relevante Interpolgegevensbanken om te bepalen of er redenen zijn om een reisvergunning te weigeren. Als er geen treffers of elementen worden vastgesteld die nader moeten worden geanalyseerd, wordt de reisvergunning automatisch en snel afgegeven. Bij een treffer of een element dat moet worden geanalyseerd, wordt de aanvraag handmatig door de bevoegde autoriteiten behandeld. In dat geval controleert de centrale eenheid van ETIAS eerst of de in het aanvraagdossier geregistreerde gegevens overeenstemmen met de gegevens die een treffer veroorzaken. Bij voortdurende twijfel wordt de aanvraag handmatig verwerkt door de nationale ETIAS-eenheid van de verantwoordelijke lidstaat. De afgifte of weigering van een aanvraag geschiedt uiterlijk 96 uur na de indiening ervan. Wanneer er  om aanvullende informatie is verzocht, gebeurt dat binnen 96 uur nadat deze informatie is ontvangen.

Luchtvaartmaatschappijen en zeevervoerders moeten voordat passagiers aan boord gaan, controleren of de onderdanen van derde landen die aan de reisvergunningsplicht zijn onderworpen, in het bezit zijn van een geldige reisvergunning. Vanaf drie jaar na de ingebruikneming van ETIAS geldt deze verplichting ook voor internationale vervoerders die groepen over land per bus vervoeren.

Volgende stappen

Na ondertekening van de verordening door de Raad en het Europees Parlement treedt de verordening twintig dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie in werking. Het systeem moet in 2021 volledig operationeel zijn.

Meer informatie