EU-terrorismelijsten: vernietiging Raadsbesluit over plaatsing

Contentverzamelaar

EU-terrorismelijsten: vernietiging Raadsbesluit over plaatsing

Zowel Sison als Al-Aqsa zijn op grond van door Nederland aangeleverde informatie op de EU-terrorismelijsten geplaatst. Het Gerecht heeft nu het Raadsbesluit waarbij dit gebeurde vernietigd voorzover het de plaatsing van Sison en Al-Aqsa betrof vanwege procedurele tekortkomingen. De Raad had onvoldoende gemotiveerd waarom Sison en Al-Aqsa op de lijsten zijn geplaatst. Het Raadsbesluit was overigens al ingetrokken. De uitspraak van het Gerecht betekent met nadruk niet dat Sison en Al-Aqsa niet meer op de lijsten voorkomen. Vrij recentelijk heeft de Raad volgens een verbeterde procedure besloten om hun plaatsing op de EU-terrorisme lijst te handhaven. Dit besluit is overigens niet door het Gerecht in de beoordeling van deze zaak meegenomen. Nederland en de Raad moeten de uitspraak nader bestuderen om te bepalen of zij gevolgen heeft voor de nu geldende procedure van plaatsing op EU-terrorismelijsten.