EU-website voor grensoverschrijdende rechtszaken

Contentverzamelaar

EU-website voor grensoverschrijdende rechtszaken

Het moet hét hulpmiddel worden voor burgers, bedrijven en juridische professionals als zij betrokken zijn bij een grensoverschrijdende rechtszaak. Op 16 juli 2010 openden Commissaris Reding voor Justitie en Belgisch minister van Justitie de Clerck (thans voorzitter van de Raad van de EU) het E-justitieportaal van de Europese Unie.

De website is beschikbaar in 22 officiële talen van de EU. De website is gemaakt voor (en ook ingedeeld naar) de volgende doelgroepen:

  • Burgers kunnen informatie krijgen over hoe de rechtsstelsels van de 27 lidstaten werken. Zij kunnen snel antwoorden vinden op vragen in verband met gebeurtenissen uit het leven van elke dag, zoals scheiding, overlijden, procesvoering of zelfs verhuizing. Zij kunnen een beoefenaar van een juridisch beroep in een ander land vinden, te weten komen hoe zij via bemiddeling dure rechtszaken kunnen vermijden, waar zij een vordering kunnen instellen, welk nationaal recht op een zaak van toepassing is en of zij voor rechtsbijstand in aanmerking komen.
  • Advocaten, notarissen en rechters kunnen juridische gegevensbanken raadplegen, met collega's contact opnemen via justitiële netwerken en informatie vinden over opleiding van juridisch personeel. Zij vinden er ook informatie over het organiseren van grensoverschrijdende videoconferenties.
  • Bedrijven zullen links vinden naar insolventieregisters en kadasters en informatie over het toepasselijke recht en over grensoverschrijdende procedures.

En de Commissie heeft nog grootse plannen met het portaal. Er zullen factsheets met rechten van verdachten en rechten van slachtoffers in alle EU-lidstaten beschikbaar komen. Bedrijven zullen volgens de Commissie lagere kosten kunnen genieten dankzij eenvoudigere, gestroomlijnde online juridische procedures, zodra insolventieregisters, ondernemingsregisters en kadasters via de portaalsite toegankelijk zullen zijn. Rechterlijke instanties zullen grensoverschrijdende verzoeken online kunnen behandelen en met de eisers en verweerders in een bepaalde zaak kunnen communiceren alsook met rechterlijke instanties in andere lidstaten.

Foto:Council of the European Union