Eurobarometer: brede steun voor de invoering van de euro in de lidstaten die de euro nog niet hebben ingevoerd

Contentverzamelaar

Eurobarometer: brede steun voor de invoering van de euro in de lidstaten die de euro nog niet hebben ingevoerd

De steun voor de invoering van de euro is het grootst in Roemenië en Hongarije. Meer dan de helft van de respondenten is van mening dat de invoering van de euro positieve gevolgen zal hebben voor hun land. De Eurobarometer verschijnt ruim een week nadat de Europese Commissie met een voorstel kwam om Kroatië op 1 januari 2023 te laten toetreden tot de eurozone.

Op 10 juni 2022 heeft de Europese Commissie haar jaarlijkse Flash Eurobarometer gepubliceerd over de invoering van de euro in de lidstaten die de gemeenschappelijke munt nog niet hebben ingevoerd. De enquête werd tussen 20 en 29 april 2022 gehouden in Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Roemenië en Zweden.  

Uit de nieuwe enquête blijkt dat er brede steun is voor de invoering van de euro. Gemiddeld is 60 procent van de respondenten in de lidstaten voorstander van de invoering van de euro. De steun voor invoering van de euro is het grootst in Roemenië (77%) en Hongarije (69%).

Meer dan de helft van de respondenten is van mening dat de invoering van de euro positieve gevolgen zal hebben voor hun land (55%). 56 procent van de respondenten denkt echter ook dat de invoering van de euro een prijsstijging zal veroorzaken. Verder blijkt uit de resultaten van de enquête dat burgers in lidstaten die nog niet tot de eurozone behoren, zich meer bewust zijn van de euro dan vroeger: 53 procent van de respondenten vindt dat zij op de hoogte zijn van de euro, tegen 51 procent vorig jaar en 44 procent in 2015.

De volledige Flash Eurobarometer is hier beschikbaar.

Mogelijke toetreding Kroatië tot de eurozone

Op 1 juni 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Raadsbesluit gepresenteerd, met als doel om Kroatië op 1 januari 2023 te laten toetreden tot de eurozone.

Meer informatie: