Eurobarometer over Digitale Decennium toont optimisme en aandachtspunten

Contentverzamelaar

Eurobarometer over Digitale Decennium toont optimisme en aandachtspunten

Volgens de recent gepubliceerde nieuwe Eurobarometer-enquête zijn vier van de vijf Europeanen van mening dat digitale technologieën steeds belangrijker worden in hun dagelijks leven en dat Europa meer actie moet ondernemen om te zorgen voor een succesvolle digitale transformatie. Dit bevestigt de visie en het beleid van Europa's Digitale Decennium.

Het beleidsprogramma van de EU voor het Digitale Decennium bevat gemeenschappelijke doelstellingen voor 2030 op basis van gemeenschappelijke Europese waarden. Het richt zich op vier essentiële punten: digitale vaardigheden, digitale infrastructuur, de digitalisering van bedrijven en digitale overheidsdiensten. Het beleidsprogramma gaat vergezeld van de Verklaring over de Europese digitale rechten en beginselen. Zie voor meer informatie ook het ECER-dossier Digitalisering.

Volgens de gepubliceerde Eurobarometer is 76 procent van de Europeanen van mening dat geavanceerde connectiviteit en sterkere cyberbeveiliging hun dagelijks gebruik van digitale technologieën aanzienlijk zullen verbeteren. Twee derde van de burgers vraagt om meer onderwijs en opleiding om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Ook is twee derde van mening dat digitale technologieën een belangrijke rol zullen spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Tot slot vindt meer dan 80 procent van de Europeanen dat de lidstaten meer moeten samenwerken om de toegang tot digitale technologieën te bevorderen, innovatie aan te moedigen en een concurrerende markt te ontwikkelen.

Voor wat betreft een op waarden gebaseerde digitale transformatie, is slechts de helft van de Europeanen van mening dat digitale rechten en beginselen in Europa goed worden beschermd. 36 procent van de burgers vindt dat er meer moet worden gedaan, en wat betreft veilige digitale omgevingen en controle over iemands gegevens vindt minder dan de helft dat de implementatie van de digitale rechten en beginselen in hun land bevredigend is. Burgers maken zich vooral zorgen over de bescherming van kinderen en jongeren.

In het kader van het Digitale Decennium wordt jaarlijks gemeten welke vooruitgang is geboekt bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de EU en bij de tenuitvoerlegging van de digitale rechten en beginselen. De analyse omvat ook rapportage over meerlandenprojecten die lidstaten in staat stellen om samen vooruitgang te boeken op digitaal gebied.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Beleidsprogramma over het bereiken van Europese digitale doelstellingen in werking getreden (19 januari 2023)