Eurobarometer: publieke opinie over levenskwaliteit en economische situatie in de EU-regio’s is licht verbeterd

Contentverzamelaar

Eurobarometer: publieke opinie over levenskwaliteit en economische situatie in de EU-regio’s is licht verbeterd

Uit de eerste resultaten van de Eurobarometer over de publieke opinie in de EU-regio’s blijkt dat er sprake is van een lichte stijging van het percentage ondervraagde Europeanen dat aangeeft dat de levenskwaliteit in hun regio goed is en dat positief is over de economische situatie in hun regio.

Achtergrond

De Eurobarometer is 1974 ingevoerd en betreft een instrument waarmee de Europese instellingen de publieke opinie in de EU-lidstaten peilen over EU-gerelateerde kwesties en politieke en sociale onderwerpen. De resultaten van deze periodieke opiniepeilingen worden tweemaal per jaar gepubliceerd in de vorm van de Eurobarometer.

De informatie voor de onlangs gepubliceerde Eurobarometer over de publieke opinie in de EU-regio’s (EB 500) is verzameld uit 62.636 telefonische interviews die van september tot en met oktober 2021 werden afgenomen in 194 regio’s van de 27 EU-lidstaten.

83 procent van de ondervraagde Europeanen geeft aan dat de levenskwaliteit in hun regio goed is. Dit is een stijging van drie procentpunten ten opzichte van 2018. Daarnaast is 68 procent van de ondervraagden positief over de economische situatie in hun regio, hetgeen een stijging van twee procentpunten vormt.

Uitkomsten Eurobarometer

Buiten de toenames op het gebied van de levenskwaliteit en de economische situatie, is er ook sprake van een toename op het gebied van het optimisme van respondenten over de toekomst van hun regio (71 procent, +3).

Voor een derde van de respondenten is werkloosheid het belangrijkste probleem waar hun regio momenteel mee kampt. Gezondheid (24 procent), de kosten van levensonderhoud (23 procent), en het milieu en klimaatverandering (22 procent) zijn volgens de respondenten eveneens belangrijke problemen in hun respectievelijke regio’s.

Meer dan de helft van de respondenten (57 procent) is tevreden over de maatregelen die de Europese Unie heeft genomen om de coronapandemie te bestrijden. Daarnaast denkt 55 procent van de respondenten dat het Europees noodherstelinstrument Next Generation EU doeltreffend zal zijn bij het aanpakken van de huidige uitdagingen voor de EU. Wat betreft de Europese Green Deal denkt 47 procent dat het plan een doeltreffende aanpak zal vormen voor de uitdagingen waar de EU mee wordt geconfronteerd.

Het percentage van de respondenten dat vertrouwen zegt te hebben in de Europese Unie is hetzelfde gebleven als in 2018 (61 procent).

Meer informatie:

  • Nieuwsbericht – Europese Commissie
  • ECER-bericht – Eurobarometer voorjaar 2021 toont optimistisch beeld over het vertrouwen in de EU (14 september 2021)
  • ECER-bericht – Europese Commissie presenteert voorstellen om het economisch herstel binnen de EU te stimuleren (27 mei 2020)