Eurojust presenteert een verzameling van essays ter gelegenheid van haar 20 jarig bestaan

Contentverzamelaar

Eurojust presenteert een verzameling van essays ter gelegenheid van haar 20 jarig bestaan

In 2022 viert het EU-agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) zijn twintigste verjaardag. Ter ere van deze mijlpaal heeft het agentschap een gedenkboek gepresenteerd. In het gedenkboek zijn de standpunten samengebracht van beleidsmakers, academici en beroepsoefenaars van juridische beroepen die dagelijks betrokken zijn bij de gezamenlijke inspanning om zware grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden. De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz heeft ook een hoofdstuk geschreven.

Achtergrond

Het Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken van de EU (Eurojust) coördineert onderzoeken en vervolgingen van ernstige grensoverschrijdende criminaliteit in Europa en daarbuiten. Als knooppunt voor justitiële samenwerking in strafzaken ondersteunt Eurojust de nationale onderzoeks- en vervolgingsautoriteiten met betrekking tot ernstige criminaliteit waarvoor Eurojust bevoegd is op grond van verordening 2018/1727 (de Eurojust-verordening). Onder meer genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven (samen aangeduid als internationale kernmisdrijven) zijn misdrijven ten aanzien waarvan Eurojust bevoegd is. 

In 2022 bestaat Eurojust twintig jaar. In die context heeft Eurojust een gedenkboek gepubliceerd met een verzameling van essays.

Inhoud van het gedenkboek

Het boek begint met een inleiding van Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie, die stilstaat bij de belangrijke ontwikkeling van  Eurojust als integrale justitiële actor. Daarna gaat Gilles de Kerchove in op de ontstaansgeschiedenis van de organisatie. Vervolgens vindt u in deel 1 van het boek bijdragen van de institutionele partners. In dit deel komt u meer te weten over de nauwe samenwerking tussen Eurojust en de Raad, het Europees Parlement, de Europese Commissie en Europol.  

In deel 2 van het boek wordt een reeks perspectieven uit verschillende landen op de justitiële samenwerking via Eurojust gegeven. Er zijn bijdragen van de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz (zie link), de Franse minister van Justitie Eric Dupond-Moretti (zie link), de Tsjechische procureur-generaal Igor Stříž (zie link) en twee medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Justitie (zie link).

Het laatste deel van het boek biedt inzichten van auteurs met directe ervaring met specifieke justitiële instrumenten en criminaliteitsgebieden waarin Eurojust een cruciale rol heeft gespeeld en nog steeds speelt. In dat deel vindt u onder meer bijdragen van Lars Bay Larsen, vicepresident van het Hof van Justitie (zie link), en Ilkka Salmi, de EU-coördinator voor terrorismebestrijding (zie link).

Meer informatie: