Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief 'Behoud van Europees Burgerschap'

Contentverzamelaar

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief 'Behoud van Europees Burgerschap'

Een nieuw Europees burgerinitiatief wil ervoor zorgen dat dat wie het Europese burgerschap en de daarmee samenhangende rechten eenmaal heeft verworven, deze niet meer kan verliezen. De organisatoren noemen met name de context van de brexit en het feit dat Britse onderdanen in de toekomst hun EU-burgerschap en -rechten zullen verliezen. De registratie is de eerste stap in een proces dat uiteindelijk, maar niet zeker, tot wetgeving kan leiden.

Het besluit van de Commissie om het initiatief te registreren, heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. De Commissie heeft het voorstel nog niet inhoudelijk onderzocht.

De registratie van dit initiatief zal plaatsvinden op 23 juli 2018, waarna de organisatoren een jaar de tijd hebben om handtekeningen te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon. In april 2012 is de verordening over het Europees burgerinitiatief, waarmee uitvoering aan de Verdragsbepalingen wordt gegeven, van kracht geworden. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument meebeslissen over wat er op de agenda komt.

Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarop zij daartoe bevoegd is.

In de verordening over het Europees burgerinitiatief is bepaald dat, om ontvankelijk te worden verklaard, het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader mag vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, geen misbruik mag opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk mag zijn, en niet duidelijk mag indruisen tegen de waarden van de Unie.

Meer informatie: