Europees burgerpanel presenteert aanbevelingen over energie-efficiency

Contentverzamelaar

Europees burgerpanel presenteert aanbevelingen over energie-efficiency

Medio april werden de dertien aanbevelingen van het Europese burgerpanel over energie-efficiency goedgekeurd. De aanbevelingen zijn gericht op diverse terreinen en gaan onder meer over openbaar vervoer, energie-efficiency van gebouwen, scholing en onderwijs, beter uitvoering en financiering.

Tijdens de slotzitting van het Europees burgerpanel over energie-efficiëntie, die van 12 tot 14 april 2024 in Brussel plaatsvond, hebben 150 aan het panel deelnemende Europese burgers 13 aanbevelingen voor de Europese Commissie over energie-efficiëntie goedgekeurd.

Sinds februari 2024 kwamen de burgers samen om de uitdagingen en voordelen van energie-efficiëntie te bespreken, zowel persoonlijk als online. De input van zowel het burgerpanel als het platform voor burgerbetrokkenheid zal nu worden verwerkt in een aanbeveling van de Europese Commissie over het beginsel "energie-efficiëntie eerst", die door het college van EU-commissarissen zal worden behandeld en uiteindelijk later in 2024 aan de lidstaten zal worden gericht.

Europese burgerpanels en het gebruik van online instrumenten voor burgerbetrokkenheid zijn onder de Commissie van der Leyen ingebed als een kenmerk van het democratische leven in de EU, als een van de belangrijkste resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa .

Minder en verstandiger energie gebruiken is essentieel voor schone, zekere en betaalbare energie en een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal en het REPowerEU-plan . Energie-efficiëntie helpt het totale energieverbruik terug te dringen en is daarom nodig om de klimaatambitie van de EU te verwezenlijken en tegelijkertijd de huidige en toekomstige energiezekerheid en -betaalbaarheid te verbeteren.

De definitieve aanbevelingen raden de Europese Commissie aan om zich in het bijzonder te richten op:

  • Openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor passagiers;
  • Zorgen voor het meest energie-efficiënte vervoer in heel Europa: Goederen van de weg halen, mensen uit vliegtuigen halen en een "spoorwegprincipe eerst" invoeren;
  • De toepassing van energie-efficiëntie in gebouwen uitbreiden;
  • De situatie van geschoolde arbeidskrachten in de energie-efficiëntiesector in de EU verbeteren;
  • De toekomst veiligstellen door onderwijs over groene kwesties;
  • De uitvoering van EU-richtlijnen beheren en controleren;
  • EU-burgers helpen energiegemeenschappen te ontwikkelen die zich richten op energie-efficiëntie door informatie en financiële ondersteuning te bieden;
  • Financiering van een eerlijk recht op energie gerelateerde woningrenovatie;
  • De energie-efficiëntiedoelstellingen halen door iedereen beter in staat te stellen actie te ondernemen;
  • De energieonafhankelijkheid en -efficiëntie vergroten en een wereldwijd voorbeeld worden.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier : Energie