Europees financieringsprogramma voor gezondheid EU4Health in werking getreden

Contentverzamelaar

Europees financieringsprogramma voor gezondheid EU4Health in werking getreden

Op 26 maart is het EU4Health-programma definitief in werking getreden. Het programma is een ambitieus en specifiek financieringsprogramma voor de periode 2021-2027 en waarborgt een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid in alle beleid en werkzaamheden van de Unie. EU4Health is het grootste Europese gezondheidsprogramma ooit en zal een belangrijke rol spelen bij het verdere herstel van de EU na de Covid-19-crisis. Het programma beoogt de door die crisis aan het licht gekomen lacunes in de gezondheidsstelsels op te vullen en die stelsels in de EU te versterken tegenover mogelijke nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid. Het EU4Health-programma maakt onderdeel uit van de doelstelling om een toekomstige robuuste Europese gezondheidsunie tot stand te brengen.

De inwerkingtreding betreft   Verordening (EU) 2021/522 van 24 maart 2021 tot vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid (“EU4Health-programma”) voor de periode 2021-2027. Eerder in maart 2021 had d e Raad het programma al vastgesteld nadat het Europees Parlement er over had gestemd.

Met het EU4Health-programma wordt 5,1 miljard euro beschikbaar gesteld om de veerkracht van de gezondheidszorgstelsels te vergroten en innovatie in de gezondheidszorg te bevorderen. Als onderdeel van een sterke
Europese gezondheidsunie in de toekomst, moet EU4Health een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel na COVID-19. Onder meer  door de bevolking van de EU gezonder te maken, de strijd tegen grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid te ondersteunen en de paraatheid en de capaciteit van de EU om doeltreffend op toekomstige gezondheidscrises te reageren, te vergroten.

Het programma werd in mei 2020 voorgesteld door de Commissie en is het antwoord van de EU op de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor medisch personeel, gezondheidswerkers, patiënten en de gezondheidszorgstelsels in de EU. EU4Health is - in geld uitgedrukt - het grootste gezondheidsprogramma van de EU ooit. In het kader van dit programma zal financiering worden verstrekt aan de EU-lidstaten, gezondheidsorganisaties en ngo's.

De doelstellingen van het EU4Health programma zijn:

  • de gezondheid in de EU verbeteren en bevorderen;
  • mensen in de EU beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid;
  • geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en producten die relevant zijn voor crises beter beschikbaar, toegankelijker en betaalbaarder maken;
  • gezondheidszorgstelsels versterken en veerkrachtiger en hulpbronnenefficiënter maken.

Zoals uiteengezet in de EU4Health-verordening (artikel 15 ev.) zal het eerste jaarlijkse werkprogramma van EU4Health voor 2021 door de Commissie, na raadpleging van de lidstaten in de EU4Health-stuurgroep, worden vastgesteld en uitgevoerd. Vanaf 1 april 2021 wordt het programma uitgevoerd door een nieuw uitvoerend agentschap: het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid.

Meer informatie