Europees Jaar van de Vaardigheden loopt van 9 mei 2023 tot en met 8 mei 2024

Contentverzamelaar

Europees Jaar van de Vaardigheden loopt van 9 mei 2023 tot en met 8 mei 2024

Met het Europees Jaar van de Vaardigheden wil de EU een mentaliteit van omscholing en bijscholing promoten. Het uiteindelijke doel is het concurrentievermogen van Europese bedrijven te stimuleren en hoogwaardige banen te creëren. Aandacht voor om- en bijscholing moet ook helpen om lacunes en tekorten op het gebied van vaardigheden te dichten.

Achtergrond

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kondigde op 14 september 2022 het Europees Jaar van de Vaardigheden aan tijdens haar toespraak over de Staat van de Unie (zie het ECER-bericht over de Staat van de Unie). Om deze aankondiging te concretiseren was een besluit van het Europees Parlement en de Raad nodig. Dat besluit is op 11 mei 2023 in het EU-Publicatieblad verschenen.

Europees Jaar van de vaardigheden: doelstellingen en activiteiten

Het tekort aan arbeidskrachten is tussen 2015 en 2021 verdubbeld in cruciale sectoren voor de groene transitie. Tegelijkertijd missen in Europa 4 op de 10 volwassenen en 1 op de 3 werkenden digitale basisvaardigheden. Om in te kunnen spelen op de groene en de digitale transitie is het dan ook noodzaak dat deze vaardigheden worden opgeschroefd. In dit Europees Jaar staan de volgende activiteiten gepland:

  • conferenties, forumdiscussies en andere evenementen die ingaan op de rol van vaardighedenbeleid, en wat dit beleid kan bieden;
  • evenementen voor debat en wederzijds leren over wat de belanghebbenden uit de publieke, particuliere en derde sector kunnen doen;
  • initiatieven om het aanbieden, financieren en volgen van bij- en omscholing te bevorderen;
  • communicatie- en bewustmakingscampagnes over EU-initiatieven voor bij- en omscholing.

Meer informatie: