Europees Openbaar Ministerie krijgt vorm

Contentverzamelaar

Europees Openbaar Ministerie krijgt vorm

Het trio-voorzitterschap Spanje, België en Hongarije wil door het instellen van het ‘European Public Prosecuters Office’ (EPPO) beginnen met een betere coördinatie op het gebied van de bestrijding van fraude en financiële criminaliteit. De oprichting van een dergelijk Europees OM wordt mogelijk gemaakt door het Verdrag van Lissabon.

Het bestaande Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF) kan dan via het EPPO, naast de huidige administratieve onderzoeken, ook gecoördineerd strafrechtelijk onderzoek gaan verrichten. Het Europees Parlement ondersteunt het voorstel van het voorzitterschap om in april in de JBZ-raad een eerste discussie te voeren over een roadmap voor het EPPO.

De voorzitter van het LIBE comité van het EP benadrukt dat naast het beschermen van financiële belangen van de Unie, het EPPO vooral een instrument kan zijn in de bestrijding van de georganiseerde grensoverschrijdende criminaliteit. Hierbij wordt gedacht aan wapen- en mensenhandel, handel in organen, kinderporno, terrorisme en corruptiebestrijding.

Het voorzitterschap ziet deze taakuitbreiding als een mogelijkheid voor later. De Europese Raad zou hierover tegen die tijd een besluit moeten nemen. Voorlopig moet het EPPO beginnen met een betere samenwerking tussen Eurojust, OLAF en de aanklagers van de lidstaten op het gebied van financieel economische criminaliteit.

Nu ligt er slechts een discussiedocument vanuit het voorzitterschap, de commissie moet nog met een voorstel komen.

Een lange weg langs vraagstukken zoals institutionele vormgeving, bevoegdheden, procedureregels en toezicht lijkt te zijn ingeslagen.