Europees Parlement en Raad bereiken akkoord over nieuwe regels voor korte termijnverhuur van accommodaties

Contentverzamelaar

Europees Parlement en Raad bereiken akkoord over nieuwe regels voor korte termijnverhuur van accommodaties

Het politieke akkoord betreft het eerdere voorstel van de Europese Commissie voor een EU-verordening over de verhuur van kortetermijnaccommodatie, waarbij ook de Digitale dienstenwetgeving een rol speelt.

Het gaat om het medio november 2023 door het Europees Parlement en de Raad bereikte akkoord over het voorstel van de Europese Commissie van november 2022 voor een EU-Verordening over de verhuur van kortetermijnaccommodatie (COM(2022) 571) (zie ook dit ECER-bericht).

Toerisme is essentieel voor de EU-economie. Korte termijn verhuur van accommodaties is een belangrijk onderdeel van het toeristische ecosysteem, maar achtergrondgedachte bij het voorstel voor de EU-verordening over korte termijnverhuur is dat dit niet ten koste mag gaan van lokale gemeenschappen. Lokale overheden worden met het voorstel in staat gesteld kortetermijnverhuur op een doeltreffende en evenredige manier te beheren. Het bouwt ook voort op de Digital Services Act en zorgt ervoor dat online verhuurplatforms hun verantwoordelijkheid nemen, gegevens delen en illegale aanbiedingen helpen bestrijden. De nieuwe wetgeving is belangrijk voor duurzaam en slim toerisme en zal ook geaggregeerde gegevens opleveren die worden opgenomen in een Europese dataruimte voor toerisme.

De nieuwe verordening over kortetermijnverhuur moet de transparantie in de sector vergroten, met duidelijke regels voor verhuurders en platforms over het verzamelen en delen van gegevens. Voor autoriteiten die de impact van kortetermijnverhuur op lokale gemeenschappen willen aanpakken kan op grond van de verordening belangrijke informatie worden verstrekt. De gegevensuitwisselingsverplichtingen voor platforms zullen worden aangepast aan de kleinste spelers.

Na de inwerkingtreding van de EU-Verordening over kortetermijnverhuur hebben de lidstaten 24 maanden de tijd om de mechanismen voor gegevensuitwisseling op te zetten, die met de steun van de Commissie al worden voorbereid.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Digitalisering
ECER-dossier: Diensten (vrij verkeer)