Europees Parlement stemt in met regels over wijze waarop Airbnb-gegevens moeten worden verzameld

Contentverzamelaar

Europees Parlement stemt in met regels over wijze waarop Airbnb-gegevens moeten worden verzameld

De nieuwe regels over korte termijn verhuurdiensten van toeristische accommodatie zijn bedoeld om de impact van korte termijn verhuurdiensten aan het licht te brengen en om lokale autoriteiten in staat te stellen een passend beleid daarover te ontwikkelen.

Op 29 februari 2024 heeft het Europees Parlement (EP) geharmoniseerde regels aangenomen over de manier waarop gegevens met betrekking tot korte termijn verhuurdiensten (STR's) moeten worden verzameld en gedeeld, met 493 stemmen vóór, 14 tegen en 33 onthoudingen. In november 2023 bereikten Raad en Europees Parlement al een politiek akkoord over het voorstel van de Europese Commissie voor een EU-Verordening (zie ook dit ECER-bericht). Deze door de Europese Commissie voorgestelde EU-verordening over korte termijnverhuur van accommodaties uit november 2022 (zie ook dit ECER-bericht) is bedoeld om een transparante en verantwoordelijke platformeconomie in de EU te bevorderen en tegelijkertijd consumenten te beschermen tegen frauduleuze korte termijn verhuurvermeldingen. De door het EP aangenomen teksten vereisen dat platforms hun gegevens delen met lokale autoriteiten, waardoor ze de regels voor vakantieverhuur beter kunnen handhaven, zodat woningen toegankelijk blijven voor bewoners.

Zodra na de EP-behandeling ook de Raad de tekst voor de geharmoniseerde regels heeft goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU, waarna de regels 24 maanden later van  toepassing worden.

Achtergrond
Het aantal korte termijn verhuurdiensten is aanzienlijk toegenomen door de uitbreiding van online platforms zoals Airbnb, Booking, Expedia en TripAdvisor. Dit type accommodatie omvat ongeveer een kwart van de totale toeristische accommodatie in de EU. Hoewel dat soort verhuur voordelen biedt voor hosts, toeristen en veel regio's, blijkt uit onderzoek dat het gebrek aan passende regels ook bijdraagt aan problemen zoals hogere huizenprijzen, de verdringing van permanente bewoners, over-toerisme en oneerlijke concurrentie.

Er bestaan grote verschillen in registratieregelingen voor korte termijn verhuur zowel tussen als binnen EU-landen. Volgens de Europese Commissie hadden 23 lidstaten een procedure op nationaal, regionaal en/of lokaal niveau in 2022, terwijl andere overwegen om er een in te voeren.

Reactie Europees Parlement
Bij de behandeling van in het EP op 29 februari kwamen onder meer de volgende zaken aan de orde:

Online platforms die korte termijn verhuur faciliteren moeten voldoen aan regels met betrekking tot registratieprocedures en het delen van gegevens voor de accommodaties die zich bevinden in gebieden waar een registratieproces bestaat. Met een eenvoudige online registratieprocedure kunnen de relevante autoriteiten de host en de accommodatie identificeren en hun informatie verifiëren.

Online platforms moeten ervoor zorgen dat de informatie van de hosts betrouwbaar en volledig is en dat het registratienummer duidelijk zichtbaar is op de desbetreffende vermelding. De platforms moeten ook hun best doen om willekeurige informatiecontroles uit te voeren. De bevoegde autoriteiten kunnen registratienummers opschorten, platforms vragen illegale vermeldingen te verwijderen of sancties opleggen aan platforms of hosts die zich niet aan de regels houden.

EU-lidstaten zullen één digitaal toegangspunt opzetten om maandelijks gegevens van platforms te ontvangen over de activiteiten van hosts (bijvoorbeeld het aantal nachten dat de accommodatie is verhuurd, het aantal gasten, het specifieke adres, registratienummer, URL van de vermelding). Het verzamelen van deze gegevens stelt de autoriteiten in staat toezicht te houden op de naleving van de registratieprocessen voor hosts en daarmee kunnen de nationale autoriteiten passend beleid implementeren in de sector voor korte termijn verhuur.

Meer informatie:
Persbericht Europees Parlement

ECER-dossier : Digitalisering
ECER-dossier : Diensten (Vrij verkeer)