Europese Commissie akkoord met Nederlandse regeling om de bloementeelt, de tuinbouw en de aardappelsector te ondersteunen

Contentverzamelaar

Europese Commissie akkoord met Nederlandse regeling om de bloementeelt, de tuinbouw en de aardappelsector te ondersteunen

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat een Nederlandse regeling van 650 miljoen euro voor de Nederlandse bloementeelt, de gespecialiseerde landbouw en de aardappelsector in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels. De regeling is goedgekeurd op grond van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun.

De Nederlandse regeling compenseert de bloementeelt, de gespecialiseerde tuinbouw en de aardappelsector voor het verlies aan inkomsten of de extra kosten die zijn gemaakt in verband met de ineenstorting van de vraag naar hun producten. Van het totale bedrag is 600 miljoen euro bestemd voor de steun aan landbouwers, handelaars in de bloementeelt en bedrijven in de gespecialiseerde tuinbouwsector voor de foodservicemarkt. De resterende 50 miljoen euro wordt toegewezen aan de Nederlandse aardappelsector.

De Commissie is van mening dat de uitbraak van het coronavirus kan worden aangemerkt als een buitengewone gebeurtenis, aangezien het gaat om een buitengewone, niet te voorziene gebeurtenis met een aanzienlijke economische impact. Daarom zijn uitzonderlijke interventies van de lidstaten ter compensatie van de schade in verband met de uitbraak gerechtvaardigd. De Commissie heeft vastgesteld dat de Nederlandse steunregeling de schade die rechtstreeks verband houdt met de uitbraak van het coronavirus zal vergoeden. Zij kwam ook tot de bevinding dat de maatregel evenredig is, aangezien de voorziene compensatie niet hoger is dan wat nodig is om de schade te herstellen.