Europese Commissie akkoord met Nederlandse regeling om kmo's te ondersteunen tijdens Covid-19-uitbraak

Contentverzamelaar

Europese Commissie akkoord met Nederlandse regeling om kmo's te ondersteunen tijdens Covid-19-uitbraak

De Europese Commissie geeft haar goedkeuring aan een Nederlandse staatssteunregeling van 100 miljoen euro voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). De regeling is goedgekeurd op grond van de Tijdelijke kaderregeling staatssteun

Nederland heeft op basis van het tijdelijke steunkader bij de Commissie aanmelding gedaan van een regeling van 100 miljoen euro ter ondersteuning van bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus zijn getroffen.

De overheidssteun, die de vorm zal aannemen van rentesubsidies op leningen, zal toegankelijk zijn voor kmo's waarvan de voornaamste bron van financiering voortvloeit uit extern vermogen, risicokapitaal of microkredieten.

Het doel van de regeling is om die ondernemingen te helpen die als gevolg van de uitbraak van het coronavirus moeilijkheden hebben liquiditeit aan te trekken, om hun directe werkkapitaal- en investeringsbehoeften te dekken, zodat zij hun activiteiten tijdens en na deze uitbraak kunnen voortzetten.

De Commissie is van oordeel dat de regeling die de Nederlandse autoriteiten hebben aangemeld, voldoet aan de voorwaarden van het tijdelijke steunkader. En wel om de volgende redenen: i) het onderliggende kredietbedrag per onderneming blijft beperkt tot wat nodig is om de liquiditeitsbehoeften van de onderneming voor de nabije toekomst te dekken; ii) de leningen worden slechts tot het einde van dit jaar verstrekt; iii) de leningen zijn beperkt tot een maximale periode van zes jaar; en iv) de rentetarieven zijn in overeenstemming met de niveaus die in het tijdelijke steunkader zijn vastgelegd.

De Commissie heeft dan ook geconcludeerd dat de Nederlandse maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen — en in overeenstemming is met artikel 107, lid 3, onder b), van het VWEU en de voorwaarden van het tijdelijke steunkader.

Op basis hiervan heeft de Commissie, op grond van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven voor de maatregel.