Europese Commissie breidt het toepassingsbereik van klokkenluidersinstrument over antitrustzaken uit

Contentverzamelaar

Europese Commissie breidt het toepassingsbereik van klokkenluidersinstrument over antitrustzaken uit

Door deze uitbreiding zullen personen de Europese Commissie voortaan, met behoud van hun anonimiteit, kunnen waarschuwen voor alle soorten mogelijke inbreuken in antitrustzaken op de EU-mededingingsregels. De Europese Commissie heeft het toepassingsbereik van het anonieme antitrust-klokkenluidersinstrument uitgebreid tot fusies en staatssteun.

Achtergrond
Het klokkenluidersinstrument werd in 2017 ingevoerd om iedereen in staat te stellen anoniem kartels en andere schendingen van de antitrustregels, zoals prijscoördinatie, afspraken over aanbestedingen en oneerlijke uitsluiting van concurrenten, aan de Commissie te melden. Met de uitbreiding kunnen ook burgers nu als klokkenluider optreden en bij de Commissie concentratie gerelateerde inbreuken, zoals gevallen van onrechtmatige staatssteun, aan het licht brengen.

Sinds het instrument werd gelanceerd in 2017 zijn circa 100 berichten per jaar via het instrument gemeld. De Commissie geeft aan hierdoor sneller onrechtmatige praktijken te hebben kunnen opsporen en succesvolle mededingingsonderzoeken te verrichten. Het besluit om het toepassingsbereik van het instrument voor klokkenluiders uit te breiden, moet gaan leiden tot synergie op alle terreinen van het EU-mededingingsrecht.

Het klokkenluidersinstrument
Via het instrument kunnen personen met voorkennis over voornoemde feiten een anoniem bericht sturen. Het instrument is bedoeld om de anonimiteit te bewaren van informanten die redenen hebben om aan te nemen dat hun melding zal kunnen gaan leiden tot vergeldingsmaatregelen, in welke vorm dan ook. De Commissie gebruikt een speciaal ontworpen versleuteld berichtensysteem dat communicatie in twee richtingen mogelijk maakt, zodat de klokkenluider informatie kan verstrekken en de Commissie om nadere toelichting kan vragen. De dienst wordt beheerd door een gespecialiseerde externe dienstverlener, die als tussenpersoon fungeert en die alleen de inhoud van de ontvangen berichten doorstuurt zonder metadata door te geven die kunnen worden gebruikt om de persoon die de informatie verstrekt te identificeren.

Meer informatie is te vinden op de website (EN) van de Commissie over communicatiemiddelen voor klokkenluiders.

Meer informatie:

Nieuwsbericht Europese Commissie (EN)
ECER-dossier: Mededinging
ECER-dossier: Staatssteun
ECER-bericht: Nieuwe Europese regels over bescherming van klokkenluiders in werking getreden (23 december 2021)