Europese Commissie brengt Praktijkgids uit over staatssteun bij risicofinanciering

Contentverzamelaar

Europese Commissie brengt Praktijkgids uit over staatssteun bij risicofinanciering

De praktijkgids bevat praktische richtsnoeren aan de hand waarvan de lidstaten kunnen nagaan of overheidsmaatregelen op het gebied van risicofinanciering, die de toegang van bepaalde ondernemingen tot financiering moeten vergemakkelijken, al dan niet staatssteun vormen.

Het gaat om de op 26 januari 2024 door de DG Mededinging van de Europese Commissie gepubliceerde Praktijkgids met richtsnoeren voor lidstaten om te beoordelen of er sprake is van staatssteun bij risicofinancieringsmaatregelen. De gids is via de website van DG Mededinging in te zien.

Risicofinanciering blijkt in de praktijk belangrijk voor de financiering van de economie, met name voor startende ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en ondernemingen met een middelgroot kapitaal ("mid-caps").

In de eerdere Mededeling van de Europese Commissie over het begrip staatssteun ( ook wel "Notion") uit 2016 verduidelijkt de Commissie dat indien een lidstaat bij steunverlening optreedt zoals een particuliere investeerder zou doen, en voor het daar bij die financiering genomen risico wordt vergoed op een wijze die een particuliere investeerder onder marktvoorwaarden ook zou aanvaarden, een dergelijke maatregel niet kan worden beschouwd als staatssteun in de zin van het EU-Werkingsverdrag. Dit betreft het zogenaamde beginsel van de particuliere investeerder handelend in een markteconomie ("Market Economy Operator Principle" - MEOP), dat is ontwikkeld door het EU-Hof in de jurisprudentie.

Lidstaten kunnen risicofinancieringsmaatregelen uitwerken die geen steun inhouden in de zin van de EU-staatssteunregels. De praktijkgids beoogt om lidstaten niet-bindende praktische aanwijzingen te geven over wanneer en hoe het beginsel van de particuliere investeerder handelend in een markteconomie op risicofinancieringsmaatregelen kan worden toegepast. Met name wordt:
i) beschreven hoe moet worden nagegaan of er sprake is van steun op het niveau van de investeerders, de doelondernemingen en de financiƫle tussenpersonen of beheerders;
ii) verduidelijkt welke investeerders voor de toepassing van het beginsel van de particuliere investeerder handelend in een markteconomie als particuliere investeerders kunnen worden beschouwd; en
iii) uiteengezet hoe in verschillende omstandigheden aan het beginsel van de particuliere investeerder handelend in een markteconomie kan worden voldaan, bijvoorbeeld wanneer overheden samen met particuliere investeerders investeren.

Risicofinancieringssteun is in de praktijk ook een belangrijk instrument voor lidstaten om met name innovatieve en groeigerichte startende ondernemingen, kmo's en bepaalde soorten mid-caps in de eerste fasen van hun ontwikkeling te steunen. Dergelijke risicofinancieringssteun kan met de interne markt verenigbaar worden verklaard, met name op grond van: i) de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV) (zie ook deze ECER-pagina), die onder bepaalde voorwaarden steun aan kmo's en startende ondernemingen vrijstelt van de verplichting tot voorafgaande aanmelding bij de Commissie, of ii) de richtsnoeren risicofinanciering, die onder bepaalde voorwaarden steun aan kmo's en innovatieve of kleine mid-caps toestaan.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun