Europese Commissie doet voorstel voor modernisering van rivierinformatiediensten in de EU

Contentverzamelaar

Europese Commissie doet voorstel voor modernisering van rivierinformatiediensten in de EU

Met de voorgestelde maatregelen voor een vernieuwde RIS-richtlijn zullen de efficiëntie en betrouwbaarheid van de binnenvaart en het verkeersmanagement op alle Europese rivieren moeten verbeteren. Moderne rivierinformatiediensten gaan schippers en kapiteins helpen beter en gemakkelijker te communiceren met exploitanten en havenautoriteiten om hun reizen beter te plannen en uit te voeren. Dit zal de binnenvaart verder kunnen laten integreren in moderne logistieke processen en multimodale ketens.

Het gaat om het door de Europese Commissie op 29 januari 2024 aangenomen nieuwe voorstel voor een richtlijn om het verkeersbeheer op de rivieren en kanalen in de EU te verbeteren (COM(2024) 33). Het voorstel sluit aan bij het actieplan om meer goederen over te hevelen naar de Europese binnenwateren (NAIADES III actieplan uit 2021), in overeenstemming met de Europese Green Deal en de Mededeling betreffende de strategie voor duurzame en intelligente mobiliteit (COM(2020) 789). Achtergrondgedachte bij het voorstel is dat vervoer over de binnenwateren energie-efficiënt en nagenoeg filevrij is.

Het voorstel betreft een actualisering van de bestaande richtlijn uit 2005 betreffende River Information Services (RIS) (Richtlijn 2005/44/EC), die bepalingen bevat over verkeersinformatie en -beheer, informatie over de toestand van de binnenwateren en de infrastructuur, routeplanning voor schippers en rapportage aan de autoriteiten. RIS bestrijkt bijna 13 000 kilometer onderling verbonden waterwegen in 12 EU-lidstaten.

De richtlijn uit 2005 heeft een positief effect gehad op de harmonisatie van deze informatiediensten in de EU. Ze moet nu worden gemoderniseerd om rekening te houden met de geleerde lessen en om te zorgen dat aanpassingen aan huidige en toekomstige uitdagingen mogelijk worden, zoals verdere digitalisering, eisen inzake efficiëntie, duurzaamheid en concurrentievermogen. Het eind januari ingediende voorstel biedt een kader voor de invoering en toepassing van RIS en heeft als doel de beschikbaarheid van gegevens en de harmonisatie van technische specificaties te garanderen en tegelijk duidelijk tegemoet te komen aan de verwachtingen van de binnenvaartsector.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht DG Mobiliteit en transport
ECER-dossier: Vervoer