Europese Commissie en Europees investeringsfonds richten vermogensfaciliteit voor defensie op

Contentverzamelaar

Europese Commissie en Europees investeringsfonds richten vermogensfaciliteit voor defensie op

Met de oprichting van de vermogensfaciliteit voor defensie zal de komende jaren de steun voor defensie en veiligheid in de EU worden opgevoerd. De investeringscapaciteit zal worden uitgebreid om diverse financiële fondsen te ondersteunen ten behoeve van strategieën voor technologie die van belang zijn voor defensie.

Het gaat om de op 12 januari 2024 aangekondigde, door de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds (EIF) opgerichte, Europese vermogensfaciliteit voor defensie (Defence Equity Facility). De faciliteit bestaat uit 100 miljoen euro uit het Europees Defensiefonds en 75 miljoen euro uit het Europees Investeringsfonds. De faciliteit breidt de investeringscapaciteit van het EIF uit door in de komende vier jaar private-equity- en durfkapitaalfondsen te ondersteunen met voor defensietechnologie relevante strategieën. Het is de verwachting dat extra particuliere investeringen zullen worden aangetrokken, waardoor in totaal circa 500 miljoen euro ter ondersteuning van Europese bedrijven wordt gemobiliseerd.

De vermogensfaciliteit voor defensie heeft tot doel de ontwikkeling te stimuleren van een ecosysteem van particuliere fondsen die investeren in defensie-innovatie. Het initiatief richt zich op technologieën met potentieel voor tweeërlei gebruik die zowel civiele als defensietoepassingen omvatten. Hiermee moet de veiligheid van de EU verder worden ondersteund, in overeenstemming met de doelstellingen van het InvestEU-programma.

De nieuwe financieringsmogelijkheid zal gepaard gaan met activiteiten voor capaciteitsopbouw om managers te ondersteunen bij de ontwikkeling en het beheer van de fondsen. Het initiatief versterkt de samenwerking tussen de Commissie en het EIF ter ondersteuning van het ecosysteem voor lucht- en ruimtevaart en defensie.

De nieuwe vermogensfaciliteit voor defensie is in overeenstemming met de oproep van de Europese Raad van december 2023 om de steun van de EIB-groep voor de Europese veiligheid en defensie te versterken, voortbouwend op het in 2022 gelanceerde en in juni 2023 geactualiseerde strategisch Europees veiligheidsinitiatief.

Achtergrond
Het Europees Investeringsfonds is een onderdeel van de Europese Investeringsbankgroep. Taak is om de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) in Europa te ondersteunen door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. Het Europees Investeringsfonds ontwerpt en ontwikkelt instrumenten voor durf- en groeikapitaal, garanties en microfinanciering die speciaal gericht zijn op dit marktsegment. Zo bevordert het EIF EU-doelstellingen ter ondersteuning van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid.

Het Europees Defensiefonds (EDF) wordt uitgevoerd door de Europese Commissie en ondersteunt samenwerkingsprojecten voor defensieonderzoek en -ontwikkeling. Het fonds beoogt het concurrentievermogen van de Europese industriële defensiebasis te versterken.

Als onderdeel van het EDF voorziet de EU-innovatieregeling voor defensie (EUDIS) in financiering en ondersteunende maatregelen om de toegangsdrempels voor kleinere of niet-traditionele marktspelers op defensiegebied te verlagen en innovatoren gedurende de hele ontwikkelingscyclus te begeleiden.

Het InvestEU-programma biedt de Europese Unie langetermijnfinanciering door particuliere en publieke middelen aan te trekken ter ondersteuning van een duurzaam herstel. Ook helpt het particuliere investeringen te mobiliseren voor beleidsprioriteiten van de EU, zoals de Europese Green Deal en de digitale transitie. Het InvestEU-programma bundelt de diverse financiële instrumenten van de EU die momenteel beschikbaar zijn om investeringen in de Europese Unie te ondersteunen. De financiering van investeringsprojecten in Europa moeten daardoor eenvoudiger, efficiënter en flexibeler worden.

Meer informatie:
Persbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Buitenlands- en Veiligheidsbeleid