Europese Commissie geeft goedkeuring aan Nederlandse regeling voor steun aan dierentuinen in het kader van de corona-pandemie

Contentverzamelaar

Europese Commissie geeft goedkeuring aan Nederlandse regeling voor steun aan dierentuinen in het kader van de corona-pandemie

Met de op grond van de Europese staatssteunregels door de Commissie goedgekeurde regeling kan steun tot een bedrag van 12,6 miljoen euro worden verleend om dierentuinen te steunen in het kader van de coronavirus-pandemie.

Het gaat om het besluit van de Europese Commissie van 24 november 2022, dat binnenkort onder zaaknummer SA.103571 in het staatssteunregister op de mededingingswebsite van de Commissie beschikbaar komt. De goedgekeurde regeling volgt op twee soortgelijke Nederlandse regelingen die de Commissie respectievelijk op 12 februari 2021 (SA.59706) en op 9 december 2021 (SA.100258) voor verschillende perioden heeft goedgekeurd.

De goedgekeurde regeling heeft betrekking op de periode van 19 december 2021 tot 25 januari 2022, toen dierentuinen in Nederland werden gesloten als gevolg van de beperkende maatregelen die de Nederlandse autoriteiten hadden opgelegd om de verspreiding van het virus te beperken. In het kader van de regeling zullen de Nederlandse autoriteiten de dierentuinen vergoeden voor de vaste kosten in verband met de verzorging van de dieren.

De Europese Commissie heeft de maatregel getoetst aan artikel 107, lid 2, onder b), EU-Werkingsverdrag, dat de Commissie in staat stelt staatssteun van de lidstaten goed te keuren ter compensatie van specifieke ondernemingen of sectoren voor de schade die rechtstreeks voortvloeit uit buitengewone gebeurtenissen, zoals de uitbraak van het coronavirus. De Commissie concludeerde dat met de Nederlandse maatregel schade wordt vergoed die rechtstreeks verband houdt met de coronavirus-pandemie. Zij vond ook dat de maatregel evenredig is, aangezien de compensatie niet hoger is dan wat nodig is om de schade te herstellen. Op grond hiervan heeft de Commissie de regeling goedgekeurd op grond van de EU-staatssteunregels.

Meer informatie over de maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische gevolgen van de coronavirus-pandemie aan te pakken, is hier te vinden.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Staatssteun