Europese Commissie herziet jaarlijkse werkprogramma Erasmus+ voor 2023

Contentverzamelaar

Europese Commissie herziet jaarlijkse werkprogramma Erasmus+ voor 2023

Met een verhoging van het budget zal het EU-Programma Erasmus+ komende tijd worden gebruikt voor prioriteiten op het gebied van inclusie, actief burgerschap, democratische participatie en de groene en de digitale transitie in de EU en internationaal. Ook maakt de herziening mogelijk dat leeractiviteiten voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen geïntensiveerd kunnen worden.

Door de goedkeuring van de Europese Commissie van een herziening van het jaarlijks werkprogramma van Erasmus+ voor 2023  is de totale begroting van het programma voor 2023 verhoogd tot 4,43 miljard euro.

Achtergrond
Het EU-Programma Erasmus+ is meer dan 35 jaar geleden opgericht en tot dusver hebben ruim 13 miljoen mensen aan het programma deelgenomen. Met een totale begroting van 26,2 miljard euro voor de periode 2021-2027 – aangevuld met ongeveer 2,2 miljard euro uit de externe instrumenten van de EU – beoogt Erasmus+ nog meer deelnemers en ideeën in Europa en daarbuiten te ondersteunen.

Het programma Erasmus+ heeft vier hoofdprioriteiten: inclusie en diversiteit; digitale transformatie; milieu en de strijd tegen de klimaatverandering; en deelname aan het democratische leven. Het programma stelt organisaties en deelnemers die minder mogelijkheden hebben centraal en richt zich op inclusie van deelnemers en beschikbaarstelling van specifieke middelen om belemmeringen voor deelname uit de weg te ruimen.

Herziening van het werkprogramma
In het kader van het herziene werkprogramma wordt 100 miljoen euro uit de begroting van Erasmus+ voor 2027 naar de begroting voor 2023 overgeheveld. Hiermee kan steun worden verleend aan projecten die onderwijsactiviteiten promoten, de integratie van vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne in hun nieuwe leeromgeving vergemakkelijken en organisaties, lerenden en personeel in Oekraïne ondersteunen. De middelen zullen worden gebruikt om de activiteiten voor Oekraïense oorlogsvluchtelingen te intensiveren door extra steun aan de begunstigde organisaties van Erasmus+. Bij de gefinancierde activiteiten kan het onder meer gaan om taalkundige en culturele integratiecursussen, leermiddelen voor leerkrachten en lerenden om talen te leren, beurzen en algemene financiële steun in alle sectoren van Erasmus+ voor lerenden en leerkrachten.

De internationale dimensie van Erasmus+ is bij de herziening versterkt met 31 miljoen euro extra voor mobiliteitsprojecten en capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs ter ondersteuning van internationale samenwerkingsprojecten. In 2023 zullen ook structurele hervormingen worden ondersteund om een open digitale onderwijsomgeving tot stand te brengen, die onderwijs en opleiding van hoge kwaliteit biedt aan studenten hoger onderwijs in Oekraïne, vluchtelingen uit Oekraïne en intern ontheemde studenten. Ook zal er voor onderwijsmogelijkheden voor de bredere Oekraïense gemeenschap in het buitenland worden gezorgd op basis van samenwerking tussen Oekraïense en andere Europese universiteiten. 

Het programma Erasmus+ blijft er in 2023– in aansluiting op het Europees Jaar van de Jeugd 2022 – voor ijveren dat de stem van jongeren in de EU en daarbuiten wordt gehoord, met name door het aantal via Erasmus+ gefinancierde jongerenactiviteiten te vergroten. Bovendien zullen de in het kader van het programma ondersteunde activiteiten inspanningen op het gebied van bij- en omscholing blijven ondersteunen en een waardevolle bijdrage leveren tot het Europees Jaar van de Vaardigheden in 2023 (zie ook dit ECER-bericht).

Meer informatie
Persbericht Europese Commissie
ECER-bericht: Vooruitgang geboekt met de verwezenlijking van een Europese onderwijsruimte (25 november 2022)