Europese Commissie: interne markt voor de veiligheidsindustrie

Contentverzamelaar

Europese Commissie: interne markt voor de veiligheidsindustrie

Op 30 juli 2012 heeft de Europese Commissie een actieplan voorgesteld om de veiligheidsindustrie in Europa te stimuleren. Doel van het programma is ervoor te zorgen dat deze bedrijfstak in Europa ook in de toekomst actief zal blijven.

De Europese veiligheidsindustrie is van grote waarde voor de Europese economie. Volgens de Commissie heeft deze industrie een marktwaarde van EUR 26-36 miljard en zijn er ongeveer 180000 werknemers in actief. Deze bedrijfstak kan in de volgende sectoren worden onderverdeeld: luchtvaartveiligheid, veiligheid op zee, grensbeveiliging, beveiliging van cruciale infrastructuur, antiterrorisme (inclusief cyberveiligheid), fysieke beveiliging, crisisbeheer en beschermende kleding.

Met het actieplan beoogt de Commissie onder meer de fragmentatie van de Europese veiligheidsmarkt te beëindigen. Volgens de Commissie kan dit bereikt worden door het harmoniseren van normen en certificatieprocedures voor veiligheidstechnologieën. Concreet zullen hiervoor twee wetsvoorstellen worden ingediend die een geharmoniseerd certificatiestelsel voor detectieapparatuur in luchthavens en voor alarmsystemen beogen.

Ook wijst het actieplan op de mogelijkheden de synergiën tussen (civiel) veiligheidsonderzoek en defensieonderzoek beter te benutten.

Zie verder het persbericht.