Europese Commissie keurt EU-Werkprogramma voor gezondheid 2024 goed

Contentverzamelaar

Europese Commissie keurt EU-Werkprogramma voor gezondheid 2024 goed

Het werkprogramma heeft onder meer tot doel om de belangrijkste prioriteiten van het EU-gezondheidsbeleid uit te voeren in het kader van de Europese Gezondheidsunie. De bijbehorende financiering in het kader van dit gezondheidsprogramma van de EU versterkt onder meer de inzet voor het opbouwen van veerkracht op gezondheidsgebied, bevordert de geneesmiddelenstrategie voor Europa en ziet op uitvoering van de acties van het Europees plan voor kankerbestrijding om behandeling, zorg en levenskwaliteit van patiënten en families te verbeteren. Het maatschappelijk middenveld speelt een cruciale rol bij het bereiken van burgers en daarvoor worden exploitatiesubsidies in 2024 voortgezet. De financiering is tevens een impuls voor inspanningen op het gebied van geestelijke en wereldwijde gezondheid en voor vorderingen in digitale gezondheid.

Het op 5 december 2023 door de Europese Commissie goedgekeurde werkprogramma "EU voor gezondheid voor 2024” (2024 EU4Health Work Programme) (C(2023) 8523) brengt een financiering van 752,4 miljoen euro met zich mee om de  belangrijkste gezondheidsproblemen in de EU op te lossen en de Europese gezondheidsunie te versterken. Het doel is om de paraatheid van de EU bij crises te verbeteren via de Europese Autoriteit voor paraatheid en respons op gezondheidsgebied (HERA) en om de capaciteit om te reageren op uitdagingen zoals die in verband met de oorlog in Oekraïne te verbeteren. Ook moet het programma zorgen voor de uitrol van belangrijke digitale initiatieven zoals de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, die met name tot doel heeft goed gebruik te maken van digitale gezondheidsgegevens om de gezondheidszorg voor patiënten in de hele EU te verbeteren.

De begroting voor 2024 zal ook helpen om de EU beter bestand te maken tegen grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en om de geneesmiddelenstrategie voor Europa en het Europees plan voor kankerbestrijding uit te voeren. Daarnaast zullen nieuwe beleidsinitiatieven worden ondersteund, met bijzondere aandacht voor geestelijke gezondheid, wereldwijde gezondheid en de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Om de belangrijke rol van maatschappelijke organisaties bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid van de EU te versterken, zal het EU4Health-programma ook in 2024 exploitatiesubsidies tot een waarde van 9 miljoen euro verstrekken en een oproep tot het indienen van kaderpartnerschapsovereenkomsten voor de periode 2025-2026 publiceren.

De goedkeuring van het werkprogramma volgt op een positief advies van de lidstaten tijdens de vergadering van het programmacomité EU voor gezondheid op 28 november 2023.

Meer informatie is beschikbaar in de gepubliceerde factsheet.

Meer informatie:
Nieuwsbericht Europese Commissie
ECER-dossier: Volksgezondheid